Debatt

”Sällan fått så positivt gensvar som när jag protesterade mot förlöjligandet av Kronlid”

Slutreplik. Det ifrågasättande som Julia Kronlid utsattes för hade knappast ägt rum om hon varit jude eller muslim, skriver Hans Eklind, KD.

Den som tror att det var Gud, inte slumpen, som skapade himmel och jord är “kreationist”. Vi har och har haft kreationister som talmän utan att den frågan tillvitats någon som helst betydelse. Men, när en Sverigedemokrat, som är varmt troende kristen, kandiderar till denna post angrips denna tro i syfte att förlöjliga, ifrågasätta och svartmåla.

Problemet är att angreppet inte kan begränsas till att endast gälla politiker inom SD, utan gäller alla kristna oberoende av partipolitiska sympatier.

Annika Hirvonen (MP) väljer i sin replik på min artikel att tillföra en rad nya attacker i stället för att bemöta min kritik i sak. Fakta kvarstår dock: Hirvonen sa i sitt anförande, i samband med valet till andre vice talman i riksdagen: “Många har med rätta upprörts över att SD i dag nominerar Julia Kronlid, som ifrågasätter vetenskapen och evolutionsläran. Det är förstås helt chockerande att en sådan diskussion ens förs i Sverige 2022.”

För detta kan och ska Hirvonen ta ansvar.

Det ifrågasättande som Julia Kronlid utsattes för hade knappast ägt rum om hon varit jude eller muslim.

—  Hans Eklind

I stället för att plädera för sitt partis kandidat valde hon att ägna lejonparten av sitt anförande åt att ifrågasätta och förlöjliga SD:s kandidat, som därtill saknade möjlighet att försvara eller förklara sig. Sällan har jag fått ett sådant positivt gensvar som när jag protesterat mot detta. I uppförandekoden för riksdagsledamöter heter det att uppdraget “ställer höga krav på omdöme och uppförande” samt att vi ska “verka tillsammans i en demokratisk anda och visa ömsesidig respekt i det dagliga riksdagsarbetet”. Här menar jag att Hirvonen brustit.

Om Hirvonen på allvar oroat sig över huruvida Kronlid avvisar vetenskapen hade ett snabbt samtal med henne visat att så inte är fallet. I stället använde Hirvonen en gammal artikel från 2014 i sin iver att misstänkliggöra vår, numera, andre vice talman. Det berättar en hel del om hennes egentliga syfte.

Hirvonen chockeras över att Kronlid ifrågasätter evolutionsläran, detta trots att den traditionella versionen av evolutionsläran inte är befriad från invändningar. De flesta forskare menar att teorin håller, men alla som följt diskussionerna vet att olika aspekter av evolutionsteorin problematiseras av såväl kritiker som förespråkare av teorin.

En kritisk granskning och/eller ifrågasättande av den ståndpunkt som vetenskapen nått fram till är inget konstigt utan är i stället en förutsättning för att vetenskapen utvecklas. Så har det alltid varit och så ska det givetvis förbli. En teori som utmanas leder antingen till att den stärks eller att den ersätts av en bättre teori. Som riksdagsledamot och kristen välkomnar jag därför att vi för öppna och nyfikna samtal där vi även kritiserar och ifrågasätter samtidens rådande teorier. Det är och förblir en omistlig del av vårt sökande efter kunskap och sanning.

Jag valde medvetet att kalla Hirvonens attack på Kronlid för “kristofobi”. Detta då begreppet inkluderar fördomar mot kristna eller kristendom. Vidare hade det ifrågasättande som Kronlid utsattes för knappast ägt rum om hon varit jude eller muslim. Jag inser dock att kristofobi inte fångar upp det faktum att Kronlid är Sverigedemokrat. Det sistnämnda har givetvis spelat en avgörande roll eftersom vi haft och har talmän som är kristna utan att de attackerats på detta sätt.

Fler artiklar för dig