Nyheter

Kyrkogård i Gävle kan vinna pris för vacker gravlund

Askgravlunden vid Bomhus kyrka kan få 2022 års Stenpris.

Femton pelare av naturstenen älvdalskvartsit bildar en cirkel i gravlunden, som nu har nominerats till Stenpriset.

Priset delas sedan 2013 ut varje år av Sveriges stenindustriförbund, och går till ett svenskt projekt där natursten använts på ett både estetiskt, hållbart och nyskapande sätt. Förra året gick priset till Linköpings stift för stiftets mångåriga arbete med att restaurera Linköpings domkyrka, som är Sveriges största stenkyrka. Tidigare har bland annat restaureringen av Nationalmuseum och omgestaltningen av Brunkebergs torg prisats.

Har utgått från ett träd

I år har askgravlunden vid Bomhus kyrka i Gävle nominerats, tillsammans med gågatan i Uppsala och Ångefärjeparken i Helsingborg. Askgravlunden vid Bomhus kyrka har skapats i år. Mitt i gravlunden står ett träd som fanns där från början, berättar arkitekten Monica Sandberg, som har skapat askgravlunden.

– Även älvdalskvartsit knyter an till trädet, det är en sten som med sina skiftningar påminner om trädets levande struktur. Det blir inte minst tydligt i pelarnas runda formen som får skikten i stenen att framträda som ådringar, säger hon till Kyrkans tidning.

Monica Sandberg, landskapsarkitekt.

1,4 miljarder år gammal

Älvsdalskvartsit är en kvartsit, som bryts i Mångsbodarna i Dalarna. Den är rödskimrande, ådrad och hård. Bergarten tillkom för mer än 1,4 miljarder år sedan och används till bland annat markplattor, fasadplattor och bänkskivor.

Bomhus kyrkogård är från 1919 och invigdes tolv år efter det att kyrkan restes. Den har karaktären av skogskyrkogård. Priset delas ut i slutet av november eller början av december.

Fler artiklar för dig