Åklagare: Ofött barn skyddas inte av lagen

Åklagaren lägger ner utredningen om en sen abort i vecka 30.
Orsaken: ett ofött barn skyddas inte av lagen.
– Det är en stötande ordning, säger Jennie Nordin, kammaråklagare till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs mer: Abort gjordes i vecka 30 – utreds som vållande till annans död

Det var i somras som en felavläsning på ett ultraljud innebar att en abort på Karolinska universitetssjukhuset av misstag utfördes i vecka 30.

Enligt vårdpersonalen hade alla undersökningar gjorts korrekt. Fostret bedömdes då vara i vecka 12.

– Men det är tolkningen av resultaten som inte var korrekta, sa Catharina Lyckeborg, verksamhetschef på kliniken Ultragyn som gjorde den första undersökningen.

Sjukhuset polisanmälde sig självt efter händelsen.

Utreddes som grovt vållande

Åklagaren Jennie Nordin inledde en förundersökning mot vårdpersonalen. Hon rubricerade händelsen som grovt vållande till annans död.

– Enligt min mening är det ett barn som aborterats här, sa hon då.

Men efter att ha utrett händelsen under hösten har hon nu lagt ner förundersökningen. Hon är märkbart besviken.

– Tyvärr ser rättsläget ut såhär. Jag hade gärna velat gå vidare, men en förlossning måste vara påbörjad för att ett barn i magen ska vara ett möjligt brottsobjekt.

"En stötande ordning"

Hon konstaterar att svensk lag säger att ett foster blir ett barn vid graviditetsvecka 22.

– Men ett ofött barn är inte skyddat i lagen och kan därför inte vara målsägande. Det är naturligtvis en stötande ordning, säger hon till Dagen.

I abortlagen står att inga foster som kan överleva utanför kvinnans kropp får aborteras. Men det finns inga juridiska konsekvenser om förbudet bryts.

Där står enbart att den som obehörigt utför en abort döms till fängelse.

– Abortlagen ska skydda utförandet av aborten, och vem som är behörig att göra den, säger Jennie Nordin.

Jämför med misshandelsfall

Även om Nordin inte har hört talas om liknande fall med en så sen abort som på Karolinska, jämför hon med ett betydligt vanligare scenario.

Det där en höggravid kvinna blir sparkad i magen så att barnet dör.

– När man åtalar i ett sådant ärende är inte barnet målsägande, utan det ses som ett misshandelsfall. Att kvinnan är gravid ses som enbart som en försvårande omständighet, säger hon.

Frispråkig

Jennie Nordin, som tidigare varit åklagare i Macchiarini-fallet, är ovanligt frispråkig i sin kritik.

– Det här något som politikerna bör titta närmare på, säger hon till Dagen.

Hon säger att hon konsulterat en rad experter och professorer i ämnet.

– Syftet var att se om det på något sätt skulle gå att få det här barnet att bli ett skyddsobjekt. Men alla var samstämmiga om att det inte går, säger hon.

Läs mer: KD-politiker: Samma lag bör gälla ofödda

Vill inte medverka

Kvinnan som utförde aborten inte velat medverka i utredningen.

Jennie Nordin har inte kunnat se att hon tagit skada av händelsen och därför har inga alternativa brottsrubriceringar prövats.

Abortlagen

Den svenska abortlagen tillåter abort upp till graviditetsvecka 18 utan särskilda skäl.

Efter vecka 18 måste Socialstyrelsens rättsliga råd ge tillstånd.

Tillstånd till abort får inte lämnas om fostret kan antas vara livsdugligt.

Gränsen för livsduglighet anses gå vid 22 fulla graviditetsveckor.

Sista dagen då abort tillåts är därför 21 veckor plus sex dagar.

”När vi inte åker iväg till en lägergård långt borta, utan håller oss hemma kan fler barn vara med. Dels blir det ofta billigare att vara hemma, och dels kan barn som bara råkar se att något händer trilla in spontant”, säger Julia Adolfsson på Frälsningsarmén om att arrangera barnläger i coronatider. 
Foto: Marina Lakotka
Foto: Marina Lakotka