28 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Åtgärder för att minska diskriminering av religiösa efterfrågas

Muslimer och judar är två särskilt utsatta religiösa grupper i Sverige. Det menar Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd, som vill se specifika åtgärder för att minska trakasserier och hatbrott mot religiösa.

Inom kort ska FN:s råd för mänskliga rättigheter granska situationen för mänskliga rättigheter i Sverige. Därför släpper Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd och Samiska rådet i Svenska kyrkan en parallellrapport som de hoppas ska tas upp av andra medlemsstater under granskningen av Sverige.

Ett av de områden som lyfts fram i rapporten är situationen för religiösa minoriteter.

– Sverige har tidigare vidtagit åtgärder för att motverka diskriminering och trakasserier mot etniska minoriteter men vi saknar specifika åtgärder för att motverka diskriminering, trakasserier och hatbrott kopplade till religiösa minoriteter och religionsutövning, säger Gunilla Hallonsten, chef för arbetet kyrka och samhälle för Svenska kyrkan på nationell nivå.

Läs även | Religiösa motsättningar har ökat i Sverige

Kritik av asylprocessen

Ett annat område är hanteringen av konvertiter i asylprocessen, där Migrationsverkets bedömningar av vem som är genuint kristen kritiseras. Även den tillfälliga asyllagstiftningen tas upp i rapporten, där författarna oroas över lagens konsekvenser för barn.

– Sveriges kyrkor har tillsammans i Sveriges kristna råd återkommande fört fram barns rättigheter i asylprocessen i samtal med ansvariga myndigheter, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Viktig fråga för samer

Slutligen lyfts samers rätt till repatriering av mänskliga kvarlevor fram som ett område där Sverige behöver agera. Det vill säga att samerna ska återfå de samiska mänskliga kvarlevor som fortfarande finns i statens förvar, på statliga museer och i andra samlingar.

– Frågan om repatriering av samiska kvarlevor är en trovärdighetsfråga för svenska statens relation med det samiska folket, säger Ingrid Inga, ordförande för Samiska rådet i Svenska kyrkan.

---

FN-rapport om mänskliga rättigheter

  • Ungefär vart fjärde år granskar FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) den allmänna situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i den så kallade Universal Periodic Review (UPR). I januari 2020 är det dags för den tredje granskningen av Sverige.

---

Albin Larsson

Albin Larsson är reporter och printredaktör på Dagen.

Fler artiklar