Bön för Sverige i P1:s "Nordegren & Epstein"

Ska vi knäppa händerna? undrade programledarna i radions populära talkshow "Nordegren & Epstein". Till tisdagens direktsändning hade man inbjudit Frälsningsarméns ledare, som fick be för Sverige och regeringsbildningen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Ja, ni kan knäppa händerna om det känns bekvämt, sa Clive Adams innan han bad den bön som Sveriges kristna råd (SKR) tillsammans skrivit.

Bönen tar upp situationen i Sverige efter valet och den vånda som många känner inför långdragna förhandlingar om en framtida regering.

Bönen är undertecknad av alla kyrkor och samfund som ingår i SKR, och nu uppmanas medlemskyrkorna att använda bönen under gudstjänster och samlingar.

– Vi menar att det är både riktigt och viktigt att vi samlar kyrkan till bön, sa Clive Adams i "Nordegren & Epstein".

Bönen ett sätt att reflektera

Han betonade att kyrkan är en viktig del av samhället och att det därför är viktigt att kyrkan också finns med i det samhälleliga arbetet.

Programledaren Louise Epstein sa att många människor tycker att det är bra att reflektera över den politiska situationen och att "en del människor tycker att bönen är ett bra sätt att göra detta". 

Clive Adams berättade att han själv är uppvuxen i Sydafrika och att han har sett vad det kan göra med ett samhälle att inte ha demokrati.

– Jag vet hur viktig demokratin är, och att när den saknas kommer misstänksamhet och hat.

– Vi ska be om att tolerans och gemenskap ska råda. Bönen för oss också samman som samhälle, sa han.

Läs mer: Kyrkor utlyser bön för Sverige efter osäkert valresultat

 

Vishet och vägledning

De båda programledarna betonade att man sökt kontakt också med muslimska och judiska representanter samt humanister, men att man inte än fått svar från dem.

I bönen bes för vishet och vägledning för landet, för folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här.

"Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet".

Även i Morgonstudion i SVT bads bönen i dag, då av Karin Wiborn från Sveriges kristna råd.

Hela bönen

  • Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet. Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning. I Jesu namn. Amen.
Lilla Erstagården