Domprost Mats Hermansson anmäls för klockringningen i Almedalen

Domkapitlet i Visby har tagit emot en anmälan mot domprost Mats Hermansson om missbruk av kyrkklockor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi tar upp ärendet vid vårt nästa domkapitelmöte i höst, säger biskop Thomas Petersson till Kyrkans tidning.

Det var förra veckan som Mats Hermansson beslutade att ringa i kyrkklockorna för att signalera fara när debattören Thomas Gür höll ett spontant seminarium utanför domkyrkan under Almedalsveckan.

Efteråt backade han och konstaterade att beslutet var "överilat", något som även ärkebiskop Antje Jackelén höll med om.

Domkapitlets uppgift att utreda om Svenska kyrkans präster eller diakoner följer sina vigningslöften. Efter en anmälan till domkapitlet kan de förklara att en präst/diakon inte längre får vara präst/diakon. De kan även besluta om en treårig prövotid eller utdela en skriftlig erinran, enligt Svenska kyrkans hemsida.

"Syftet är att kalla till gudstjänst"

Thomas Petersson är av samma åsikt.

– Av gammal tradition har man kunnat ringa i kyrkklockorna vid krig och fara. Men klockornas primära syfte är att kalla till gudstjänst, det är det de ska användas till, säger Visbybiskopen till Kyrkan tidning som också skriver att Mats Hermansson och Thomas Gür har bestämt att de ska träffas för att prata igenom det inträffade.

Läs också: Visbys domprost hyllas som föredöme efter klockringningen
 

Mats Hermansson säger till Kyrkans tidning att den laddade situationen under Almedalsveckan, då Nordiska motståndsrörelsen hade demonstrerat och skrämt iväg RFSL Ungdom, påverkade honom att ringa i kyrkklockorna.

– Man måste ha den kontexten klar för sig. I den situationen mötte jag en oannonserad samling utanför kyrkan. Och då fattade jag ett överilat beslut som jag ångrar.

Läs mer: Domprost ringde i kyrkklockorna i protest mot seminarium

 

Lilla Erstagården