EFS: Beslutet att avkraga prästen i Luleå väcker frågor om dubbla äktenskapssynen

Nu kommer kritik från EFS-rörelsen mot att en präst i förra veckan avkragats efter att ha gett uttryck för sina åsikter om homosexuella relationer och evolutionsteorin på ett konfirmationsläger tidigare i år.
– Det är av principiell betydelse och beslutet väcker frågor hos oss på EFS, säger Kerstin Oderhem, missionsföreståndare för EFS, till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!