EFS manar kyrkor att hålla öppet

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) uppmanar kyrkor runt om i landet att hålla öppet och att fortsätta med gudstjänstverksamhet.
– Om man upprätthåller avstånd och iakttar försiktighet är det i nuläget ingen större risk, säger kommunikationschef Johan Ericson men reserverar sig för eventuella förändringar i samhällsläget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Många församlingar har under helgen som gick sänt gudstjänst via webben. Inom EFS erbjuds också streamade gudstjänster. EFS planerar för en turnerande verksamhet framöver när det gäller webbsändningar.

– I första hand kommer vi att använda de församlingar som har utrustning på plats, eller de församlingar dit vår personal går i vanliga fall, berättar Johan Ericson.

Det kan i ett senare skede bli frågan om att personal som är kunnig när det gäller webbsändningar reser till de runt 350 olika EFS-församlingarna som finns runt om i landet, säger han.

– Men om vi ska resa kommer vi att ta ställning i varje enskilt fall. Vi kommer då att resa med bil och hålla avstånd när vi möter människor.

Det är dock viktigt, säger han, att gudstjänstlivet upprätthålls och att kyrkor hålls öppna. Just kärnverksamheten, gudstjänsterna, är det som framför allt är viktigt att fortsätta med.

– Om man håller avstånd och vidtar försiktighet är det i nuläget ingen större risk att hålla gudstjänst. Detta kan ändras. I så fall ordnar vi centrala gudstjänster utan publik. Men där är vi inte än.

Missionsföreståndare Kerstin Oderhem säger att man samtidigt betonar att försiktighet måste iakttas.

– Det är självklart med viss försiktighet. Vi ska finnas där för människor i kris men samtidigt inte utsätta våra riskgrupper för onödiga risker, säger hon.

– Vi uppmanar därför riskgrupper, och alla som har någon typ av symtom i familjen, att hålla sig hemma. Vi tror också att det är viktigt att gudstjänsterna prioriteras framför andra typer av samlingar, säger hon.

Att hålla kyrkorna öppna är en del av det samhällsansvar som kyrkan har i Sverige, betonar Johan Ericson.

– EFS är en del av Svenska kyrkan, som har ett samhällsuppdrag att finnas till i kristider. Därför prioriterar vi gudstjänsterna och ställer möjligen in andra typer av samlingar just nu.

– I tider av oro och tider av kris söker sig människor till kyrkan och våra kyrkor är mitt i byn. Det måste finnas en möjlighet för människor att komma till kyrkan för ljuständning, bön och gudstjänst. Att evangelium predikas är nu viktigare än någonsin.

Webbsända gudstjänster fungerar bra för de som redan är engagerade i kyrkan, men för de nya grupper som nu förväntas söka sig till kyrkan fungerar dessa mindre bra.

– Ikeavaruhusen har sagt att de kommer att hålla öppet. Det kan inte vara så att Ikea är öppet, men kyrkan är stängd. Människor som söker sig till kyrkan ska inte mötas av en stängd dörr, säger han.

EFS säger att de också uppmanar församlingar att skapa en diakonal plan för tiden framöver. Än så länge finns ingen centralt utarbetad plan för hur man kan hjälpa äldre och utsatta grupper, men krisläget just nu gör att det kan vara läge att fundera över hur kyrkan kan hjälpa till, säger Johan Ericson.

– Vi kommer att gå ut i veckan med närmare riktlinjer. Det viktiga är att man inte skräms till passivitet, utan att man är proaktiv. Krisen utvecklas från dag till dag just nu, och vi kan mycket snart vara i ett likadant läge som Spanien och Italien.

– Just nu är det ett ypperligt tillfälle att till exempel ringa igenom medlemsmatrikeln och se hur det är med alla.

Sommarkonferenserna
Foto: Johannes Ottestig
Foto: Johannes Ottestig
Kristen i coronakrisen
Foto: Kajsa Göransson
Foto: Kajsa Göransson
Coronakrisen
Pat Marmo, ägare till en begravningsbyrå i Brooklyn, berättar att de är kraftigt överbelastade till följd av corona-pandemin. 
Foto: John Minchillo
Foto: John Minchillo