Forskare: KD-stödet bland kristna relativt stabilt

KD visade sig locka många gudstjänstbesökare, enligt SVT Valus undersökning.
– Jag är inte förvånad, säger Emma Jeppsson, som närmare studerat kristna väljares förhållande till KD.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är i en mastersuppsats vid Göteborgs universitet som Emma Jeppsson kommer med sina slutsatser att kristna på många sätt är KD troget, även när strömningar inom kristenheten drar åt ett helt annat håll än partiet.

– Inom kristenheten i dag finns det en rörelse som pratar mycket om miljö, jämställdhet och flyktingfrågan, något man ofta förknippar med partier som ligger mer åt vänster. Samtidigt har KD dragit sig mer högerut, säger Emma Jeppsson till Dagen.

Men någon större konflikt mellan kristna och KD verkar det inte vara, trots denna rörelse inom kristenheten.

Emma Jeppsson säger att hon studerat hur kristna väljare stöttat KD över tid och generation, där hon utgick från en idé att yngre förmodligen inte skulle identifiera sig med partiet. Anledningen är att yngre i dag är mer välinformerade och förväntas ta mer självständiga beslut som inte utgår ifrån klass- eller religionstillhörighet.

– Men vad jag såg bland kristna väljare var att stödet för Kristdemokraterna är relativt stabilt, både över tid och över generation. Det finns en stark identifikation bland kristna till det kristdemokratiska partiet.

Läs också: Så röstade Sveriges kyrkobesökare i valet
 

Emma Jeppsson säger att hon inte studerat olika kyrkor, utan utgått från vad människor svarat i SOM-institutets undersökningar.

– Jag har kollat hur ofta man besöker en gudstjänst, ber till Gud och uppfattar att frågan om frälsning är viktig. Det som jag sett utifrån de svaren är att många kristna väljare sympatiserar med KD och att det inte har förändrats under de senaste trettio åren.

Andra studier, exempelvis av statsvetaren Magnus Hagevi, visar att kristna inte röstar som enhetlig grupp på samma sätt som tidigare.

– Men jag skulle snarare säga att religion fortfarande är en viktig måttstock för vilket parti man känner sympati med, säger Emma Jeppsson.

Påverkar religiös tillhörighet valet av något annat parti än KD?

– Det har jag inte kollat på. Men jag tror att religion är en viktig kompass när man väljer parti, även om den kompassen inte alltid behöver peka på KD.

Lilla Erstagården