”Frizons nedläggning ett tecken på hur unga hanterats i EFK”

Att Frizon läggs ned ser före detta Frizonansvarige Tomas Poletti Lundström inte som en fullständig chock.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Förra veckan skrev Tomas Poletti Lundström en självkritisk artikel i Dagen där han konstaterade att det var ett felbeslut att lägga ned EFK Ung 2013 – som han var en del av.

Att Frizon nu även läggs ned ser han inte som en fullständig chock. Redan för tio år sedan diskuterades festivalens framtid.

– Beslutet nu är symptomatiskt på flera sätt. Vi i EFK har schabblat bort de ungas engagemang genom flera olyckliga omorganisationer. Dessutom har vissa falanger inom EFK sett Frizon som kontroversiell vilket var en anledning till att EFK:s ledning ändrade inriktningen för festivalen.

Läs mer: Frizon lägger ner – årets festival blir den sista

 

”Spiken i kistan”

Frizon har tappat många besökare under de tio sista åren. Tomas Poletti Lundström konstaterar att det är en utveckling som även har drabbat sekulära festivaler, men han menar att inriktningsförändringen var ”spiken i kistan”.

– Beslutet innebar att Frizon tappade sin plattform som teologiskt nytänkande aktör. När målgruppen smalnades av förenklades delvis innehållet.

Läs mer: Daniel Wistrand: Frizonfestivalen gjorde tron större och vackrare

 

Hur känner du inför beskedet att Frizon läggs ned?

– Jag sörjer verkligen. Frizon har format 10 000-tals frikyrkoungdomar, däribland mig.

– Jag har svårt att tro att EFK:s ledning skulle göra så här med Torpkonferensen, att de nu väljer att lägga ned Frizon är ett tydligt tecken på hur de unga hanterats inom vår rörelse. Samtidigt måste vi hoppas att de unga nu på allvar får vara med och forma något nytt, det antyder ju också de nya ledarna för EFK.

Vill du fortsätta läsa Dagen gratis? Klicka här!