23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Gudstjänst pågår i en månad – för att rädda flyktingar

En protestantisk kyrka i Haag har hållit dygnet runt-gudstjänster i över en månad. Eftersom polisen inte får storma kyrkor under pågående mässa, har församlingen tack vare gudstjänsterna kunnat rädda en flyktingfamilj från att bli utvisad.

1 av 2

Präster från hela landet har turats om att hålla i den evighetslånga gudstjänsten i Betelkyrkan i holländska Haag.

– Genom att visa gästfrihet till denna familj ger vi dem tid och möjlighet att visa statssekreteraren den brådskande karaktären av deras ärende, säger Theo Hettema, generalsekreterare vid det protestantiska General Council of Protestant Ministers.

Flyktingfamiljen, som kommer från Armenien, har tre barn. Paret Tamrazyan sökte asyl i Nederländerna för nio år sedan, och har bott där sedan dess.

Aktiv i kyrkan

Familjen fick beskedet att de fick asyl, men detta överklagades sedan och beslutet togs tillbaka. I det läget försökte familjen få stanna för att barnen nu hunnit rota sig i Nederländerna. Men inte heller detta skäl godtogs, vilket är ovanligt, skriver nyhetswebben Quartz Daily Brief.

Sedan tre år tillbaka är familjen aktiv i den reformerta kyrkan (Gereformeerde Kerk). I mitten av september fick de veta att det fanns en deportationsorder gällande dem, skriver Euronews.com. Ett av barnen, 21-åriga Hayarpi Tamrazyan, la ut en film på sociala medier och bad om hjälp.

Gudstjänst dygnet runt

När sedan kyrkan fick frågan om man ville engagera sig i fallet, blev det ett val mellan respekten för mänsklig värdighet och respekten för regeringen, menar Theo Hettema. Församlingen valde att engagera sig för flyktingarna, därför att man ville försvara "öppenheten och gästvänligheten i kyrkan".

Familjen flyttade från flyktingförläggningen till kyrkans lokaler, och eftersom lagen i Nederländerna förbjuder polis att storma kyrkor under pågående gudstjänst, beslutade församlingen att det var just gudstjänster man skulle ha - dygnet runt. Den nu pågående gudstjänsten började 26 oktober.

Nu har över 300 präster från hela landet erbjudit sig att leda samlingarna i kyrkan. Kyrkan hoppas på ett ingripande av migrationsministern i Nederländerna, Mark Harbers.

Busslaster

Han har tidigare ingripit och stoppat utvisningar, och församlingen hoppas att det är vad han kommer att göra också när det gäller paret Tamrazyan.

Hayarpi Tamrazyan säger till tidningen Trouw att det är "omöjligt att uttrycka hur speciellt det känns när så många människor hjälper dig".

Den holländska tidningen Friesch Dagblad rapporterar att fredagskvällens gudstjänst inleddes av en stor grupp kristna från Drachten. Senare på kvällen ledde pastor Saapke van der Meer från frisiska Friese Raad van Kerken gudstjänsten. Många besökare hade tagit bussen för att ta sig långväga till Betelkyrkan och delta i gudstjänsten.

Klein Ikkink, präst emeritus från reformerta kyrkan säger till tidningen efter fredagskvällens gudstjänst:

– Vi är ingen aktivistgrupp. Vi engagerar oss i människors nöd. Vi vill inte uppmana till aktioner, men vi vill ge en signal.

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar