24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Hård press på Kinas oregistrerade kyrkor

Förföljelsen mot kristna har eskalerat kraftigt under coronapandemin. I Kina är läget just nu värre än i Nordkorea bedömer missionsorganisationen Ljus i Öster som arbetat med landet sedan 1970-talet.

Dagen skrev nyligen om hur situationen för kristna i Kina blivit allt värre under coronapandemin vilket Ljus i Öster också bekräftar.

– Det har varit församlingar som haft möten via den digitala mötesplatsen Zoom och de kinesiska myndigheterna har gått in och avbrutit mötet. De har kollat upp vilka som är med och sedan kommer säkerhetstjänsten och besöker de personerna som har varit delaktiga, förklarar Marcus Furingsten, fältansvarig på Ljus i Öster.

När den internationella missionsorganisationen Open Doors listar länder i världen där förföljelsen mot kristna är som störst, återfinns Kina på en 23:e plats och Nordkorea på första plats. Men Marcus Furingsten hävdar att situationen för troende i Kina nu är värre än i Nordkorea.

– Just nu är situationen så känslig att vi har lättare att få kontakt med arbetare som vi har understöd för i Nordkorea än i Kina.

– Vi väljer att ligga lågt i kontakterna med våra arbetare för tillfället eftersom det är som det är.

Kina blev ett missionsområde för Ljus i Öster på 1970-talet. Då var förföljelsen mot kristna svår men blev sedan bättre under många år. Men 2018 bestämde Kina att de gamla reglerna om ett kontrollerat religionsutövande skulle återinföras. De nya förordningarna som började gälla i februari 2020 tolkar Marcus Furingsten som att regeringen kommer att gå hårdare åt de oregistrerade församlingarna, eftersom de redan är förbjudna.

– Regeringen kommer pressa dem att upphöra med sin verksamhet. Väldigt många kristna hamnar i fängelse för att de är öppna med sin tro. Det är inte så många som dör utav det, men många råkar riktigt illa ut och blir misshandlade.

Trots förföljelsen är det många som väljer att följa Jesus även under de här omständigheterna, konstaterar Marcus Furingsten.

– De har ett lite annorlunda perspektiv än vi i väst. De resonerar: ”I enlighet med vårt lands regler gör vi något olagligt, därför tar vi vårt straff och sitter i fängelse”.

– Man är beredd att göra det. Man tycker att det man upplevt är värt att dela med andra och värt att ta straffet också.

Läs mer Pandemin utnyttjas för förföljelse av kristna

Ökad kontroll

Hur situationen för de troende i Kina kommer att gestalta sig i framtiden är svårt att säga och blir bara gissningar, menar Marcus Furingsten.

– I nuläget finns inga indikationer att det blir lättare utan kontrollen kommer att öka. Inte bara över den egna befolkningen utan även över andra länders medborgare.

Hongkongs nya säkerhetslag antogs den 30 juni 2020. Artikel 38 i lagen har väckt häpnad och viss förskräckelse världen över. Enligt den amerikanska affärstidskriften Fortune, kan artikel 38 tolkas som att den ger NSL, Nationella Säkerhets Lagstiftningen, rätt att hämta hem en person till Kina, oavsett nationalitet och oavsett var personen befinner sig, och ställa den till rätta inför domstol.

– Det är sådana lagar och beslut de har fattat på sistone och har implementerat sedan corona kom, säger Marcus Furingsten.

De som jobbar på Ljus i Öster är dock inte rädda, förklarar Marcus Furingsten.

– Däremot är vi medvetna om att det finns ett visst intresse från de kinesiska myndigheterna att se vad det är som händer som rör Kina i andra länder.

Läs mer Elisabeth Sandlund: Kinas kristna alltmer utsatta

Fler artiklar