Högljudd lucia-debatt ett luftslott

Endast en av 1 400 svarande förskolelärare menar att de ställer in årets Luciafirande på grund av risk för exkludering.
– I debatten som pågår kan man få intrycket att luciafirandet är i kris, det stämmer inte, säger Frida Park, ledarskribent på Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den årliga debatten om luciafirandets vara eller icke vara har varit het som en fladdrande ljuslåga senaste veckan. Efter nyheten om att en förskola i Motala väljer att ställa in sitt luciafirande i år, med hänvisning till att de inte vill diskriminera någon, har många upprörda röster hörts i sociala medier.

"Hur många fina gamla traditioner ska vi riskera att få lov att ta bort för några enstaka människor. Nu är väl måttet rågat!"

"Snart blir det väl förbjudet att fira advent och tända ljus!", skriver ett par personer.

Flera av dem som upprörts har riktat sin ilska mot muslimer och pekat ut dem som en huvudorsak till att Luciafirandet är i gungning.

Läs mer: Tranås vill bevara Luciatraditionen men skrota skönhetstävlingen

 

Egen undersökning

Detta var något som Frida Park, ledarskribent på Dagen och legitimerad lärare, ville syna. Hon valde att göra en egen undersökning i en facebookgrupp för förskollärare med 36 000 medlemmar.

– I debatten får man lätt intrycket att det är våra nyanlända som kräver att luciafirandet på våra förskolor ska stoppas eller att förskolor i ett uttryck av missriktad omsorg ställer in av hänsyn till muslimer. Jag ville se om det verkligen var så många förskolor som valt att ställa in firandet, säger Frida Park.

Hon ställde frågan om man på förskolan kommer att fira lucia och i så fall om det bara blir med barnen eller om föräldrar bjuds in. Svaren hon fick förvånade henne en aning.

– Jag trodde fler skulle svara att de inte kommer fira lucia, men det var bara 12 av drygt 1 400 svarande. Endast en motiverade sitt beslut med att inte vilja exkludera någon, men de skulle ha vinterfest i stället, säger Frida Park.

Läs mer: SD vill ha slöjförbud på förskolan

 

Uppblåst debatt

Hon är noga med att understryka att det inte handlar om någon vetenskaplig undersökning utan mer om en spaning.

– Men den säger ändå något om hur onödigt uppblåst debatten blivit. Det handlar alltså inte om att man ställer in "lusse lelle" av hänsyn mot invandrare och luciafirande som svensk tradition är knappast hotad, menar Frida Park.

Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner