Indisk surrogatmamma dog – bar tvillingar

Ett fall där en indisk surrogatmamma dog, 42 år gammal, har skapat reaktioner i Indien.
– Detta fall återspeglar bristen på reglering av kommersiellt surrogatmödraskap i Indien och dess påverkan på fattiga kvinnors kiv, säger Sudhir Gupta, professor i rättsmedicinsk vetenskap.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kvinnan som avled var 42 år gammal och väntade tvillingar. Hon var i vecka 17 av graviditeten när hon dog, skriver tidningen Times of India. Fallet har också uppmärksammats av svenska katolska rörelsen Respekt, som skriver om det. En undersökning vid sjukhuset visade att kvinnans hälsotillstånd var nedsatt, då hon haft bland annat tuberkulos och depression. Om riktlinjerna för surrogatmödraskap hade följts hade hon inte kunnat bli surrogatmamma, skriver Respekt.

Riskerar livet

Sudhir Gupta, professor vid sjukhuset där kvinnan avled, säger till Times of India att det nu bör bli skärpta regler när det gäller kommersiellt surrogatmödraskap i Indien, eftersom fattiga kvinnor "riskerar sina liv för pengar".

Läkarna vid den aktuella kliniken säger också i ett gemensamt uttalande att de kräver strängare lagstiftning för att förhindra att något liknande händer. Nya lagförslag gällande surrogatmödraskap väntar just nu på att behandlas av parlamenten i Indien. I förslagen finns åtgärder som ska skydda surrogatmamman. Bland dessa finns förslag om att surrogatmödraskap bara ska kunna erbjudas indiska medborgare, samt förslag om att kommersiellt surrogatmödraskap ska förbjudas. Här finns också begränsningar gällande de inblandades ålder, civilstånd, hälsa och hemvist.

"Frågan är oreglerad"

Samtidigt finns i Indien ett antal kliniker som är illegala, säger hälsominister Harsh Vardhan till Times of India.

– En grov uppskattning visar att det finns 2 000 till 3 000 illegala surrogatkliniker i landet. Hela frågan är oreglerad, säger han. Han betonar att ny lagstifning är brådskande.

Här i Sverige gjordes en utredning om surrogatmödraskap år 2016. Det finns krav från flera håll på att det nu görs en ny utredning. Det har höjts röster för att så kallat altruistiskt surrogatmödraskap ska bli tillåtet, medan däremot kommersiellt surrogatmödraskap ska vara fortsatt förbjudet i Sverige.

POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson