Kristen psykolog: Tron rymmer mycket hopp

Temat för Torpkonferensen i år är ”Helande och hopp”. Enligt psykologen Sara Furingsten är det sistnämnda avgörande för att motverka psykisk ohälsa.
– Avsaknad av hopp spelar en central roll i depressionen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I slutet av 2017 presenterade Socialstyrelsen en rapport om den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna. Rapporten visade bland annat att den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10–17 år hade ökat med över 100 procent mellan 2006 och 2016.

En som märker av problematiken är Sara Furingsten. Hon arbetar inom Barnhälsan i Linköping där möter hon unga människor som mår dåligt.

Vad beror det på att allt fler lider av psykisk ohälsa?

– Det är många faktorer som spelar in. Förändrade krav i skolan, större ekonomiska skillnader i samhället, större oro för att inte få jobb i framtiden, mer stillasittande, sämre sömn och så vidare. Digitala medier har det inte forskats så mycket om, men det kanske också kan vara del av problemet. Dessutom kan det vara så att vi i högre utsträckning behöver normalisera svåra känslor som ledsenhet och frustration som en del av livet.

Sara Furingsten, som är medlem i Johanneskyrkan i Linköping, berättar att vissa av barnen som hon träffar i behandling har existentiella tankar.

Är det någon skillnad mellan måendet hos kristna och ickekristna unga människor?

– Det är en intressant fråga. Jag tror att mycket är liknande.

En angränsande fråga som Sara Furingsten har funderat mycket på är hur den kristna tron påverkas av psykisk ohälsa.

– För en del blir det svårt, de tror och ber, men mår ändå lika dåligt. Andra upplever att det finns förväntningar på hur man borde må som kristen, vilket ökar på den belastning som redan finns.

Viktigt att vandra bredvid

Hon konstaterar att avsaknad av hopp spelar en central roll i depressionen. Samtidigt säger hon också att den kristna tron rymmer mycket hopp – även om det kan vara svårt att ta till sig då man mår psykiskt dålig.

– Det är viktigt att vänner och familj och ungdomsledare visar det hoppet. De som mår dåligt känner sig ofta ensamma och då är det viktigt att det finns någon som vandrar bredvid.

Läs även | ”Vi behöver kommunicera evangeliet på nytt sätt”

Läs fler artiklar om Torpkonferensen

Alla tidigare artiklar
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner