Kritik mot falska helandepredikanter när kyrkomötet invigdes

UPPSALA. Domkyrkan i Uppsala fylldes av stark körsång, biskopshattar och kunglig glans när kyrkomötet invigdes under tisdagen.
– Knappast någon organisation kan mäta sig med oss vad gäller demokratisk fostran, sa ärkebiskopen i sitt tal.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Förra veckan invigdes riksmötet med en gudstjänst i Storkyrkan i Stockholm. Denna gång är det domkyrkan i Uppsalas tur att härbärgera den högtid som avger startskottet för kyrkomötets första session. Och inte heller här sparas det på krutet vad gäller pampighet. En stor del av kristenhetens namnkunniga syns i bänkraderna. Förutom ärkebiskopen, alla biskopar och internationella gäster finns EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem, SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn och Equmeniakyrkans samfundsledare Lasse Svensson på plats.

Världslig kungaglans

Som om inte det vore nog finns Hans Majestät Konungen och kronprinsessan Victoria också på plats. Även drottning Silvia skulle ha varit med, men en FN-konferens i New York kom plötsligt emellan, berättar hovets informationsansvarige. När kungligheterna skrider mittgången fram, flankerade av ärkebiskop Antje Jackelén och kyrkomötets ordförande Karin Perers, lyfter många sina mobiltelefoner. Det tisslas bland ledamöter och andra kyrkopolitiskt intresserade som tagit plats i kyrkan: "Åh, kronprinsessan är också här".

Nyfikna tittare

Redan en timme innan gudstjänsten inleds finns polisen på plats på domkyrkoplan. Vänligt, men bestämt, ber de tiggaren som tagit plats på trapporna framför katedralen att flytta sig längre bort. Granne med kyrkan ligger Katedralcaféet. I ett av fönstren syns nyfikna ansikten titta ut på gästerna som strömmar till. De tillhör fyra herrar som i vanliga fall ber sext (middagsbön) den här tiden på tisdagar.

– Eftersom det en gång per år föregår kyrkomötets invigning har det blivit en tradition för oss att samlas här, förklarar Kristoffer Rönnblom, en av de fyra.

– Vi sitter och tittar på vilka vi känner igen. Det är också ganska roligt.

Predikan om helande

I år står den nyvigda Göteborgsbiskopen Susanne Rappman i predikstolen. Under sin predikan passar hon bland annat på att ge en känga åt falska helandepredikanter som skor sig på andras olycka.

– Även denna vecka kommer det att hållas väckelsemöten där människor med olika funktionsnedsättningar lockas fram till förbön utan att ens blivit tillfrågade. Sen kommer man att rapportera om hur Guds kraft blivit synlig. När predikanten lämnat staden är det få som frågar hur det gick för dem, säger hon till den lyssnande skaran.

– Och det är inte bara långt borta detta sker, det händer i Europa, i vårt eget land och tyvärr även här, i vår egen kyrka ibland.

Hon avslutar med att understryka att kristna ska fortsätta be om helande och vara öppna för att Guds rike växer även på platser vi inte trodde.

– Det handlar till sist om vem som får äran, är det Kristus eller är det präster och pastorer? frågar Susanne Rappman retoriskt.

Mötet öppnas

Efter nattvard och postludium avslutas gudstjänsten och själva öppnandet av kyrkomötet tar vid.

Ärkebiskop Antje Jackelén tar plats framme vid centralaltaret. Hon inleder med att lyfta fram dopet som det främsta kriteriet för att sitta i kyrkomötet. Utan att vara döpt till Kristus kan man inte vara ledamot.

– Vårt eget samhälle står just nu inför stora politiska utmaningar. Det ger oss anledning att rikta blickarna på demokratin i vår egen kyrka, säger hon.

– Knappast någon organisation i Sverige kan mäta sig med oss när det gäller att fostra människor i demokratiskt arbete och ansvar.

Efter anförandet tar Karin Perers, ordförande i kyrkomötet, över, med klubban i hand.

– Och därmed, ärade ledamöter och kyrkomötets gäster, är 2018 års kyrkomöte invigt.