Kyrkohandboken – en världsnyhet

I Svenska kyrkans nya handbok har det öppnats upp för ett mer könsneutralt språk om Gud. Men runtom i världen sprids nu den felaktiga nyheten att kyrkan förbjuder präster att kalla Gud för ”han” eller ”Herren”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Fake news” kallar Svenska kyrkans företrädare det hela, och de har i flera dagar jobbat hårt med att komma tillrätta med felaktigheter som sprids i samband med den nya kyrkohandboken. Både i Sverige och internationellt har nyheten spridits att Gud inte längre får kallas ”han”, vilket vem som helst som bläddrat i den nya kyrkohandboken enkelt ser är felaktigt.

Och det är inte vilka dussintidningar som helst som rapporterar om Svenska kyrkans könsneutrala Gud, The Guardian, Breitbart och The Telegraph är några av de stora engelskspråkiga tidningarna som tagit upp ämnet, där The Guardian i sin rubrik skriver: ”Svenska kyrkan slutar att kalla Gud för han eller Herre.”

Numera finns liknande rubriker på en rad europeiska språk, och nya artiklar poppar upp stup i kvarten.

– Vi vet inte hur det här uppkom, säger Stefan Håkansson, pressekreterare på Svenska kyrkan.

– Men där vi först såg det var i danska Politiken. Därefter har de här felaktiga uppgifterna spridits.

Vilka felaktigheter?

– Det handlar om att alla maskulina referenserna till Gud skulle vara borttagna, och att det står i handboken att Gud är ”hen”.

Framförallt är det i de nordiska länderna som uppgifter spridits att kyrkohandboken vill använda ordet ”hen” om Gud, något som snabbt tillbakavisats av Svenska kyrkan.

Hur har ni jobbat för att komma tillrätta med det här?

– Det är svårt att ringa runt till alla redaktioner och bloggare, så vi skickade ut ett pressmeddelande och kontaktade vissa av de större medierna med rättelser.

Även i sociala medier har kyrkans företrädare gått ut och försökt komma tillrätta med alla missuppfattningar.

Kritik under lång tid

Den som följt debatten kring den nya handboken vet att kritiker under lång tid höjt sina röster mot ett mer könsneutralt språk, samt att Gud på sina håll även tilltalas med en kvinnlig beskrivning.

Att konsensus inte råder blev tydligt under den tio timmar långa debatten som föregick beslutet på kyrkomötet.

– Så länge vi har en kyrkohandbok som utgår ifrån bibliska gudsbilder har jag svårt att förstå kritiken, säger prästen och kyrkopolitikern Sofija Pedersen Videke (S), som haft en nyckelroll i arbetet med kyrkohandboken.

Hon har också varit aktiv i att bemöta alla ”fake news” och säger att uppmärksamheten är långt mycket större än vad hon kunnat föreställa sig. Hon hänvisar också till danska Politiken som en viktig orsak till att de felaktiga nyheterna spreds över världen.

– Jag ringde omedelbart deras redaktion, men tyvärr har de inte dragit tillbaka artikeln, säger Sofija Pedersen Videke, själv halvdanska.

Hon säger att också brittiska The Guardian var tidigt ute.

Snabba nyheter

– Om man ska säga något positivt, så är det att jag fått prata om Bibelns Gudsbilder med många journalister. Men det är verkligen tråkigt att jag gjort det utifrån Fake news.

Sofija Pedersen Videke menar att det här säger något om dagens medielandskap, där nyheter färdas väldigt snabbt.

– Fake news fungerar bara om det är tillräckligt nära sanningen för att folk ska tro att det är sannolikt. Det här säger något om vilken bild människor har av Svenska kyrkan, och det är något vi får jobba med. Men det säger också något om hur snabbt det går, när pålitliga medier utgår ifrån Fake news. Då dras väldigt många andra medier snabbt med, och hakar på utan att kolla sanningshalten.

Kyrkohandboken

I torsdags beslutade kyrkomötet att Svenska kyrkan ska få en ny kyrkohandbok.

Det är en handbok som styr över kyrkans gudstjänster.

Under pingsthelgen kommer den att börja användas. Då ersätts kyrkohandboken från 1986.

Statsministeromröstning