Librisförfattare prisas - skriver om funktionsnedsättning

Tack vare stipendiet från Folke Bernadotte Stiftelsen kan Anna Pella i höst fortsätta arbetet med en ny bok om barn med funktionsnedsättning och deras familjer. – Om det här arbetet gör att fler barn blir lyssnade på och får stöd, och även deras familjer, så skulle det vara toppen, säger en glad stipendiat.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!