23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Migrationsverket: Konvertitrapport innehåller brister

Migrationsverket vägrar förklara vad genuin kristen tro är. Trots att detta är den springande punkten när konvertiters berättelser ska bedömas. – Jag är trygg med att rättssäkerheten fungerar, säger Fredrik Beijer till Dagen.

1 av 2

Vem är kristen? I kyrkornas konvertitrapport som publicerades i mars, framgår att 68 procent av de genomgångna ansökningarna inte ansågs vara genuina.

De asylsökande har inte alltså inte lyckats styrka att de är kristna, trots intyg från präster, pastorer och andra som är aktiva i samma församlingar.

Läs mer | 68 procent bedömdes inte ha en genuin kristen tro

Vill inte definiera

I vissa fall kan till och med Migrationsverkets handläggare konstatera att personer ”formellt konverterat till kristendom”, men slutsatsen blir ändå att konversionen inte är genuin.

Nu kommenterar Migrationsverket för första gången rapporten.

Vad är då, enligt Migrationsverket, genuin kristen tro?

– Jag skulle aldrig definiera något sådant. Det vore farligt att hamna i formalism, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Men vad är det som avgör om ni tror på någon som säger sig ha konverterat?

– Man ska framför allt kunna ge en bra sammanhängande berättelse om sin väg till tro. Sedan gör vi en bedömning av varje enskilt ärende.

Läs mer | Konvertitrapportens författare: ”Rättschefen besvarar inte huvudfrågan”

”Innehåller brister”

Han tycker att den konvertitrapport på drygt 450 asylfall innehåller ett omfattande underlag, men att den innehåller brister.

– Problemen med den här utredningen är att den fokuserar på besluten och inte innehållet i ärendena. Då skulle man se även den övriga bevisningen.

Han tycker också att rapporten borde ta med vad domstolarna sagt om fallen – eftersom de oftast överklagas. Och domarna går oftast på Migrationsverkets linje.

– Det måste ju tyda på att vi inte är helt fel ute, säger Fredrik Beijer.

Så 68 procent av de sökande bluffar alltså om sin konversion?

– Vår uppgift är inte att bedöma om de bluffar. Vi prövar om bevisningen på bordet hänger samman. I de här fallen tycker varken vi eller domstolarna att man uppnått beviskravet, säger han.

Har olika roller

Han understryker att kyrkorna och Migrationsverket har olika roller.

– Vi som sekulär myndighet måste pröva om det är en genuin tro, och vi prövar ärende för ärende. Men kyrkan har en annan roll, att pröva om personer ska vara en del av församlingen eller inte. Där möts vi nog aldrig, för vi är olika entiteter, säger han.

Samtidigt har han förståelse för den vrede många präster och pastorer känner inför situationen. Inte minst då deras intyg avfärdas som bevisning.

– Jag har förståelse för att den kan uppstå när man upplever att någon annan gör intrång på ett område där man själv är expert.

Kyrkorna tycker sig se ett mönster i rapporten – att de som har högre utbildning och verbalt begåvade oftare får gehör av Migrationsverket.

”Intressant passus”

Denna slutsats har rapportförfattarna kommit fram till efter att ha tittat på ett 60-tal beslut.

– Vi måste vara medvetna om detta, och att det finns risker i en rättsprocess. Det är en intressant passus i rapporten, men jag ser inget fog för den.

Du litar på att alla era beslut är rättsäkra?

– Ja, jag är trygg med att rättsystemet fungerar, säger han.

Joakim Lundgren

Joakim Lundgren är reporter på Dagen.

Fler artiklar