Migrationsverkets handläggare: Kristendom och islam har samma Gud

Migrationsverkets handläggare påstår i ett samtal med en asylsökande man att kristendom och islam har samma Gud.
– Det visar på bristande objektivitet hos Migrationsverket, säger Rebecca Ahlstrand, juridiskt ombud.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nyligen berättade Dagen att Migrationsverket kallat Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan för sekter i ett asylärende. Detta blev senare en fråga i riksdagen och myndigheten bad också om ursäkt.

Nu kommer fler uppgifter om hur Migrationsverket tar ställning i teologiska frågor.

"Ni har samma Gud"

7 februari hölls följande konversation mellan en asylsökande man och Migrationsverkets handläggare:

Handläggaren inleder (enligt utdrag ur ett protokoll som Dagen fått läsa):

– Du säger att du hatade din tidigare Gud, men det är samma Gud inom kristendom och islam. Hur förhåller du dig till det?

Den asylsökande mannen svarar då:

– Jag vill säga att jag har fått en väldigt bra bild av Gud.

Handläggaren fortsätter:

– Okej, men du är medveten om att det är samma Gud?

Han svarar då ja, men säger också att hans bild av Gud har förändrats i och med kristendomen. 

Läs också: Elisabeth Sandlund: Kristna och muslimer tror inte på samma Gud
 

Kommer från Afghanistan

Den asylsökande mannen kommer från Afghanistan och sökte asyl hösten 2015. Under tiden i Sverige uppger han att han konverterat från islam till kristendom – något som Migrationsverket inte tror på.

Han har bland annat angett konverteringen som asylskäl, eftersom det är förenat med livsfara att vara kristen i Afghanistan.

– Jag uppfattar detta som en genuin konvertering, och det finns många vittnen som styrker detta, säger Rebecca Ahlstrand, juridiskt ombud på organisationen Skandinaviska människorättsjuristerna.

Påpekar brutaliteter i Bibeln

Handläggaren hänvisar även till att den asylsökande mannen ska ha sagt att han hatar islam för att man ska hugga huvudet av sina fiender. Hon påpekar att det även förekommer en del brutaliteter i Bibeln och undrar hur han förhåller sig till det.

– Jag har läst i Bibeln att man ska älska sin fiende. Jag har versen, svarar han då.

Rebecca Ahlstrand tycker att Migrationsverkets frågor visar på bristande objektivitet, eftersom de tar ställning i en teologisk fråga.

– Detta ligger helt utanför Migrationsverkets mandat, som är att pröva asylsökandes behov av skydd i Sverige.

Läs mer: Så här ber Migrationsverket om ursäkt efter sektanklagelse

"Undergräver trovärdigheten"

Hon tillägger att även om många handläggare är professionella är det inte ovanligt att deras egna åsikter i religiösa frågor lyser igenom i utredningar och beslut.

– Det här blir sätt att undergräva trovärdigheten hos konvertiter genom att hävda att de egentligen tror på samma Gud. Om det vore så, blir ju en konversion meningslös och kan inte heller utgöra grund för asyl, säger hon.

Läs mer: Migrationsverket har svaga kunskaper om kristen tro
 

Ska prövas i domstol

Inom några månader ska mannens fall prövas i Migrationsdomstolen efter att han fått avslag på sin asylansökan.

Migrationsverket avböjer att kommentera fallet med hänvisning till att det är ett pågående domstolsfall.

Lilla Erstagården