MP: Stoppa planerna på ”mördarrobotar”

EU har tagit beslut om att medel från dess försvarsfond ska kunna användas för att utveckla så kallade mördarrobotar.
– Det är en farlig utveckling, och den vill vi stoppa, säger EU-parlamentarikern Bodil Valero (MP).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

De kallas ”killer robots” – mördarrobotar. Det är autonoma vapen, som självständigt väljer ut och tar beslut om militära mål. Det som skiljer missiler från mördarrobotar är att robotarna väljer ut vem som attackerar, vad som attackeras och när en attack ska ske.

– Ingen mänsklig inblandning behövs när det gäller mördarrobotar. Det är en algoritm som styr.

Men vem ställer man då till svars, undrar Bodil Valero.

Ansvarskedjan blir mycket svår att hantera, menar hon.

– Det är en farlig utveckling att börja utveckla dessa vapen. Vi menar att den bör stoppas, säger hon.

– Kärnvapen bleknar inför detta.

Forskning pågår

I dagsläget finns inga färdigutvecklade mördarrobotar, men forskningen pågår för fullt. Miljöpartiet röstade nyligen på sin kongress för ett totalförbud mot autonoma vapensystem, och partiet tycker att det är av största vikt att driva frågan.

Men EU röstade under förra veckan ja till att använda pengar via EU-budgeten till att utveckla autonoma vapen.

Läs mer: Kristna Freds: EU borde inte investera i dödsmaskiner

 

Beslutet är redan fattat, hur ska ni då kunna stoppa detta?

– Vi försökte få in skrivningar om denna typ av autonoma vapen och ett förbud, men rådet gick inte med på det. Nu vill vi driva på för att få en debatt i parlamentet och att vi antar en resolution mot mördarrobotar. Vi vill att parlamentet uttalar ett förbud mot dem, säger Bodil Valero.

Hon säger att det också är viktigt att få igång en debatt om den här typen av vapen så att parlamentet tar ställning i frågan och kan göra ett gemensamt uttalande inför ett viktigt FN-möte i höst, där frågan kommer att tas upp.

– Då ska parlamentet ha en ståndpunkt i frågan. Den måste diskuteras på global nivå.

EU:s försvarsfond fick i förra veckan 130 miljarder euro för perioden 2021–2027. Håller EU på att bygga upp ett eget försvar?

– Många vill gå i den riktningen nu, i och med Brexit vädrar försvarsförespråkarna morgonluft. Men fördragen ger inte den möjligheten. EU har inte behörighet att använda EU-medel till sådana ändamål. Det man kan göra är att stötta försvarsindustrin med medel från budgeten, säger Bodil Valero.

Bristande transparens

Miljöpartiet har också riktat kritik mot bristande transparens i de grupper som förberett den nya försvarsfonden.

– Försvarsindustrin är omgärdad av hysch-hysch. Det handlar förstås om konkurrensfördelar. Men vi i parlamentet är satta att granska att våra egna regelverk tillämpas. Om vi inte ens får läsa och se vad den här gruppen gör kan vi inte granska.

Hon påpekar att EU skapades som ett fredsprojekt, och hon vädjar om att unionen ska fortsätta att vara just det.

– EU är ett lyckat fredsprojekt. Vi var en av de kontinenter där det var mest krig. Vi ska fortsätta vara ett fredsprojekt och inte förvandlas till någon krigsmaskin.

De gröna partierna i EU-parlamentet har engagerat sig starkt i frågan om autonoma vapen, och de får stöd av bland annat vänstergrupper och en del liberaler.

– Hela vår ideologi bygger på att man ska förebygga konflikter, förebygga miljöproblem.

Lilla Erstagården