Nära 700 präster anklagas för övergrepp i Illinois

Tidigare har Katolska kyrkan utrett 185 präster. Men en utredning från augusti visade att ytterligare 500 präster misstänks för övergrepp mot barn.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Sammanlagt är det alltså 685 präster som står anklagade för övergrepp mot barn.

"Genom att välja att inte grundligt undersöka påståenden har den katolska kyrkan misslyckats med sin moraliska skyldighet att ge offer, församlingsmedlemmar och allmänheten en fullständig och exakt redovisning av allt olämpligt sexuellt beteende som involverar präster i Illinois", säger delstatens allmänna åklagare Lisa Madigan i ett uttalande, enligt TT.

Underlåtit att rapportera

Lisa Madigan anklagade i sitt uttalande också kyrkan för att ha underlåtit att rapportera brotten och att inte ha informerat sociala myndigheter, skriver AFP.

Chicagos ärkestift, det största inom kyrkan i Illois, säger att man visst utrett alla anklagelser om övergrepp.

Har namngett

"Sedan 2006 har vi namngett präster mot vilka det kommit underbyggda påståenden om övergrepp, och 2014 släppte vi mer än 20 000 dokument från dessa prästers akter", säger kyrkan i ett uttalande.

Chicagos ärkebiskop, kardinalen Blase J Cupich, skriver att även om ärkestiftet ångrar "att vi misslyckats med att åtgärda det gissel som de vigdas sexuella övergrepp är" har man ändå varit ledande när det gäller att ta itu med problemet, bland annat genom att redan 2002 införa en policy som säger att alla anklagelser om sexuella övergrepp på barn ska polisanmälas.

 

Hagia Sofia blir moské