Nu inleds Vatikanens toppmöte om övergrepp

I morgon torsdag samlas katolska kyrkans biskopar i Vatikanen för att prata om hanteringen av sexuella övergrepp i kyrkan. Det här är första gången någonsin som kyrkan har kallat till ett toppmöte i frågan som enligt bedömare försatt den i den största krisen sedan reformationen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Mötet hålls under parollen "Skydd för minderåriga" och ska kretsa kring sexuella övergrepp på minderåriga i kyrkan och den kultur som gjort att övergreppen mörkats och tillåtits fortsätta. Enligt organisatörerna ska biskoparna "göras medvetna om sitt ansvar och behovet av transparens".

 

Läs också: Påven kallar in biskoparna till Rom för att prata övergrepp

 

190 deltagare

Bland de närmare 190 ledargestalterna som kallats in till Rom finns ordförandena i 115 nationella biskopskonferenser, biskoparna i de öst-katolska kyrkorna, ledarna för de största ordnarna och kongregationerna och representanter för Vatikanens styre. Dessutom ett antal experter och inbjudna gäster, bland dem några övergreppsoffer. Tio av deltagarna uppges vara kvinnor.

Den svenske kardinalen Anders Arborelius finns inte med på mötet då Norden representeras av biskopen i Köpenhamns katolska stift Czeslaw Kozon, ordförande i Nordiska biskopskonferensen.

– Dock har alla stift fått svara på frågor om sitt arbete mot sexuella övergrepp, säger Kristina Hellner, informationsansvarig i Stockholms katolska stift.

– Svaren har skickats in till Vatikanen så att de har kunnat skapa sig en bild av situationen före mötet.

 

Läs också: Allt fler länder uppmärksammar katolska övergrepp

 

Höga förväntningar

Förväntningarna har varit höga alltsedan påven Franciskus utlyste toppmötet. Han gjorde det kort efter sitt besök på Irland i höstas, ett av de länder där kyrkans trovärdighet tagit särskilt hårt stryk av massiva övergreppsavslöjanden.

Särskilt offerorganisationerna (som är särskilda sammanslutningar för personer som utsattes för övergrepp av för prästers och ordensfolk i barndomen), har länge efterlyst centrala åtgärder från kyrkans högsta ledning. Inte minst för att utkräva ansvar av de biskopar som skyddat förövare genom att blunda för misstankar och anmälningar.

Men såväl påven själv som Vatikanens representanter har på senare tid försökt tona ner förväntningarna. Så sent som i januari sa Franciskus till journalister att man ska träffas "först och främst för att be" och för att "göra biskopar medvetna om problemet".

Ett uttalande som fått många att höja på ögonbrynen med tanke på att avslöjanden om missdåd och biskopar som skyddat förövare skakat kyrkan i drygt två decennier.

 

Läs också: Vatikanen utesluter sexanklagad kardinal

 

Tre nyckelfrågor

Organisatörerna för mötet uppgav på en presskonferens tidigare i veckan att mötet ska kretsa kring tre nyckelfrågor:

1. Att göra samtliga biskopar medvetna om deras ansvar att skydda flocken.

2. Att tydliggöra de konsekvenser som följer av att man smiter undan ansvaret.

3. Behovet av genomlysning och transparens.

– Alla som deltagit ska, när de återvänder till sina länder, vara helt på det klara med vad de ska göra, och vad de inte får göra, när det gäller att hantera dessa frågor, säger Vatikanens chefspublisher Andrea Tornielli till Vatican News.

Enligt ärkebiskop Charles Sciluna, Vatikanens tidigare åklagare i övergreppsfall och en av organisatörerna, är förhoppningen att mötet ska hjälpa biskoparna hantera alla former av övergrepp, mot såväl minderåriga som kvinnor och nunnor.

Mötet hålls i fyra dagar och avslutas den 24 februari

 

Läs mer: Präster och biskopar har begått övergrepp på nunnor

”När vi inte åker iväg till en lägergård långt borta, utan håller oss hemma kan fler barn vara med. Dels blir det ofta billigare att vara hemma, och dels kan barn som bara råkar se att något händer trilla in spontant”, säger Julia Adolfsson på Frälsningsarmén om att arrangera barnläger i coronatider. 
Foto: Marina Lakotka
Foto: Marina Lakotka