Omröstning klar: Nya kyrkohandboken antagen

Svenska kyrkan har fått en ny kyrkohandbok som reglerar hur gudstjänster firas. Efter en lång, och kritiserad process, har nu kyrkomötet fattat sitt beslut.
En lättnad för vissa, en besvikelse för andra.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Många hade inför kyrkomötet ropat nej, nej, nej, men när Svenska kyrkans högsta beslutande organ väl samlats i Uppsala löd beskedet ja, ja, ja.…

Den nya kyrkohandboken antogs, efter att kyrkomötets fyra stora nomineringsgrupper enats om en kompromiss, att den musikaliska biten ska kompletteras efter hand. Och trots en stor kritikerkör, i slutänden var det en kraftig majoritet som var för kyrkohandboken, i den slutgiltiga voteringen blev det 199 mot 27.

Den nya handboken kommer att börja användas i gudstjänster vid pingstdagen 2018.

Tackade alla kritiker

Strax efter att beslutet klubbats igenom intog ärkebiskop Antje Jackelén podiet, och valde att tacka alla som varit med under resans lopp. Även alla kritiker fick del av hennes tack.

– Handboken har inte allt. Alla våra "darlings" har inte kommit med, trots all möda är även det bästa handboksförslaget begränsad, sa ärkebiskopen.

Sedan hänvisade hon till Paulus ord i Bibeln att "Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte".

– Då ska vi fira den fullkomliga gudstjänsten, fyllde Antje Jackelén på med.

"Som efter en förlossning"

I två årtionden har arbetet med att ta fram en ny handbok hållit på, och på pressträffen efter beslutet var det en relativt trött skara som samlades.

– Det är lite som efter en förlossning, sa Sofija Pedersen Videke, som haft ett stort ansvar i processen i form av gudstjänstutskottets ordförande.

Hon sjöng ett litet vemodigt halleluja, hämtat ur den nya kyrkohandboken, för att markera glädjen över att allt nu är klart, men också en liten sorg över att alla inte är helt nöjda.

Har använts i 31 år

Svenska kyrkans nuvarande kyrkohandbok har använts i 31 år, och på en fråga hur länge den här nya boken håller, blev svaret mycket kortare, kanske bara tio år.

– Det var någon som sa att det här är den sista handboken, med tanke på den digitala tekniken, sa Antje Jackelén.

Hon var med och målade upp ett troligt framtidsscenario där kyrkohandboken blir digital, vilket öppnar upp för ett helt nytt arbetssätt gällande förnyelse.

Att ärkebiskop och ledande kyrkopolitiker var glada över den nya kyrkohandboken märktes tydligt. Men långtifrån alla delar deras glädje.

"Stor besvikelse"

Den nomineringsgrupp som tydligast opponerat sig är Frimodig kyrka, och någon Halleluja-stämning råder inte efter att den nya kyrkohandboken klubbats igenom.

– Vi är mycket besvikna. Under kyrkomötets behandling har man inte tagit hänsyn till några av de synpunkter som vi framfört, säger Bertil Murray till Dagen.

– Denna handbok är ingen som vi känner är vår handbok.

Bertil Murray säger att det finns flera punkter där kyrkohandboken inte håller måttet, såväl musikaliskt, textmässigt som teologiskt.

– I vissa stycken känns den nya kyrkohandboken omöjlig att använda, säger han.

Ett exempel är att man i flera fall väljer att tona ned formuleringar att Gud skulle tilltalas i manliga termer.

– För Jesus var det alltid självklart att Gud var hans far, och han lärde oss att tala om Gud som far. Kyrkomötet menar att det var tidstypiskt, och att man lika gärna kan tilltala Gud som mor. Det leder i grunden till en annan gudstro, och i förlängningen till en annan religion, menar Bertil Murray.

Frågan är nu hur kritikerna kommer att ta emot den nya handboken? Bertil Murray säger att som präst måste man vara trogen sin tro och sitt samvete, och han tror att det finns präster som inte kommer att följa alla nya formuleringar till punkt och pricka.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar
Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek