Satanistiska samfundet godkänns som trossamfund – vill bli rumsrena

ANALYS. De hyllar social rättvisa och en sekulär stat. Satan ses enbart som en litterär figur.
När Satanistiska samfundet nu godkänts som trossamfund är det ett försök att bli mer rumsrena.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

”Döda ekorrar uppspikade på kyrkportar”, ”Gravstenar sprayade med satanistiskt klotter”.

Så brukar det låta i medierna när satanister kommer på tal. Kyrkan har i alla tider betraktat satan som ondskans upphov och människans huvudfiende.

Men för några veckor sedan meddelade den statliga myndigheten Kammarkollegiet att Satanistiska samfundet godkänts som registrerat trossamfund. Visserligen inte mer än så – inga statliga bidrag, ingen vigselrätt. Men ändå.

För bara några decennier sedan var det otänkbart att statens förlängda arm skulle ge en satanistisk gruppering ett sådant erkännande.

Men efter att kyrkan skildes från staten år 2000 ville staten sträva mot en mer likvärdig behandling av övriga trossamfund. Därav den uppsjö av samfund som i dag finns registrerade i Sverige – allt ifrån islamiska fatwabyrån till scientologerna.

Kravet för att få bli ett registrerat trossamfund är bland annat att man ska ordna gudstjänster. Det kan till exempel ta sig uttryck i bön och meditation. Namnet får heller inte ”strida mot goda seder eller allmän ordning”. Allt detta tycker Kammarkollegiet att Satanistiska samfundet uppfyllt.

Läs även | Här är trossamfunden du inte visste fanns

Bakom gruppen står det gifta paret Erik och Jenny Hedin från Stockholm. De är båda akademiker inom idéhistoria och språkvetenskap och säger själva att de inte har någon bakgrund inom andra religiösa rörelser. Satanismen kom de i kontakt med i unga år. Deras version är ateistisk och liknar mer ett filosofiskt system. I Sverige har man, enligt egna uppgifter, ett 100-tal anhängare.

Rörelsen har sitt ursprung i ”The Satanic Temple”, en politisk aktivistgrupp från Massachusetts i USA. Där har man bland annat lobbat för att bli av med bön i skolan, inte helt olikt Humanisterna i Sverige.

Om satanism för gemene man är förknippat med djävulsdyrkan och djuroffer vill samfundet peka på något annat. Det hyllar social rättvisa, ett vetenskapligt förhållningssätt och en sekulär stat. Inte helt olikt en socialistisk, liberal eller humanistisk ideologi – något de också lyfter fram själva.

En titt på samfundets Facebooksida visar att man tar strid i frågor som ofta sammankopplas med vänstersympatisörer och liberaler.

Där finns bland annat stark kritik mot de barnmorskor som vägrar utföra aborter. Bland moderrörelsens sociala projekt kan nämnas utdelning av mensskydd (”menstruation with Satan”) och adoption av vägavsnitt på motorvägar för grön återväxt.

Och satan själv då? Enbart en litterär figur, svarar samfundet. Satan ses som en förebild som den eviga rebellen som säger emot auktoriteter. Samtidigt ägnar sig gruppen åt vissa ritualer, som avdop och ”åkallande av Lucifer och Lilith”.

Men främst handlar det om att sätta jaget i centrum – tvärtemot den kristna tron som i stället pekar på människans behov av Gud.

– Människan är perfekt som hon är, vi behöver inte lyssna på andra utan kan tro på oss själva. Det handlar även om att ifrågasätta godtyckliga normer och auktoriteter, säger Jenny Hedin till Dagen.

Deras politisk-aktivistiska inriktning märks inte minst under den pågående Prideveckan i Stockholm. Här anordnade gruppen i måndags ett seminarium om behovet av satanistisk feminism. Detta aktualiserar i sin tur frågan om Priderörelsens minsta gemensamma nämnare. I samma arrangemang deltar nämligen även kyrkorna på Pride – under samma tak som satanister.

Något som högst sannolikt skulle vara otänkbart i alla andra sammanhang.

Joakim Lundgren

nyhetschef

Läs även | Hakkors och satanisttecken klottrat på kyrka

Fakta: Registrera trossamfund

För att ett trossamfund ska kunna registreras måste man uppfylla tre villkor.

En styrelse ska finnas.

Samfundets namn ska inte strida mot goda seder, och måste gå att särskilja från andra verksamheter.

Gemenskapen ska ordna gudstjänst.

Beslutet innebär inte att Kammarkollegiet tar ställning till verksamhetens innehåll.

Analys: Nya trossamfund

Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå