Sveriges kristna råd ska kartlägga kränkningar mot unga troende i skolan

Hur många barn i Sverige får problem på grund av sin religiösa tro? Den frågan vill Sveriges kristna råd, SKR, ha svar på. Nu har en enkät skickats ut.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I slutet av november presenterade SKR en sammanställning utifrån samtal med cirka 50 tonåringar från olika kyrkor och samfund som genomfördes hösten 2018.

Två av slutsatserna var att ungdomar som ”går i kyrkan” får möta ”fördomar och misstänkliggöranden på grund av de är kristna” samt att ”det inte är främst andra kompisar som utsätter de troende tonåringarna för fördomar och misstänkliggöranden utan andra vuxna” – inte minst i skolan.

Enkät ska bli rapport

Förra veckan skickade SKR, via nätverket Sveriges kristna ungdomsrörelser, SKUR, även ut en enkät till skolungdomar som tillhör de fyra kyrkofamiljerna i SKR.

Syftet med enkäten är att ta reda på om ungdomar har utsatts för kränkningar i skolan på grund av deras religiösa tro.

Fredrik Wenell, konsulent för barn- och ungdom på SKR, ansvarade för sammanställningen av samtalen med tonåringarna 2018. Nu ska han även skriva en rapport utifrån enkätsvaren som beräknas vara insamlade i januari.

I en kommentar till Kyrkans Tidning säger Fredrik Wenell att de hoppas på ”ett par hundra svar”. Han betonar samtidigt att det inte är en vetenskaplig undersökning utan att syftet i första hand är att skapa debatt.

– Men vi har fått tydliga signaler om att problemen är något verkligt för unga troende. Beroende på vad studien visar kommer vi i SKR att jobba vidare med resultatet och använda oss av det i våra nätverk.

Läs också Oförsvarligt att barn mobbas för sin tro utan ingripande
 

Få fall till Bris

Dagen har också varit i kontakt med Bris. De skriver i ett mejlsvar att det inte är särskilt vanligt att barn hör av sig till med berättelser om att de är utsatta i skolan på grund av sin tro.

Av samma skäl vill barnrättsorganisationen inte heller spekulera i hur många barn som riskerar att råka illa ut som en konsekvens av sin tro.

När Bris faktiskt får frågor kring sådant som rör ”religion och normativa begränsningar” handlar det ”oftare om att barn och föräldrar inte har en samsyn kring barnets religionsutövning, det vill säga när det kan finnas en konflikt inom familjen – snarare än med personer utanför familjen”.

Läs också Maja trakasserades i skolan för sin tro under fem års tid

Läs mer om mobbning och kränkningar

Alla tidigare artiklar
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren