”Unga deltagare ger hopp om framtiden för Lapplandsveckan”

Hundra år efter den första Lapplandsveckan samlas årligen tusentals kristna i Husbondliden för en veckas andlig uppbyggelse och gemenskap. Dagen har tittat närmare på hur det gick till när konferensen Lappis föddes.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

När bygdens son Rudolf Danielsson tog initiativet till en bibelstudievecka i Husbondliden lär han knappast ha anat att han hade sått fröet till en återkommande sommarkonferens som skulle bestå hundra år senare.

Berättelsen om Lapplandsveckan börjar på sätt och vis redan 1907. I köket hos en av de sju familjer som bodde i Husbondliden hölls det året nämligen en samling med en predikant som predikade på temat ”Du är vägd på en våg och befunnen för lätt”. Efter predikan ska de församlade i köket ha fallit ner på knä och bett om frälsning. Bland de knäböjande fanns den tolvårige bondsonen Rudolf Danielsson.

– Tio år senare, 1917, åkte han ner till Torpkonferensen i Närke där han lät sig döpas. Allt tyder på att han även mötte Lewi Pethrus där, säger Sven-Olof Dahlgren, som var ordförande i föreningen Lapplandsveckan mellan åren 2002 och 2007, och som har ägnat åtskilliga timmar åt att gå igenom historiska protokoll, jubileumsskrifter och annat källmaterial för att få en så tydlig bild som möjligt av pingstväckelsens historia i Lappland.

15 evangelister första året

Pingstväckelsen, som ännu var i sin linda, hade stor inverkan på Rudolf Danielsson. Pingsthelgen 1919 ingick han i en skara av så kallade fria evangelister som samlades till andlig uppbyggelse i Husbondliden. Vid det tillfället döptes också 28 personer i det som förmodligen var den första baptistiska dopförrättningen i bygden. Det stora antalet nydöpta innebar att en församling kunde bildas samma år. Rudolf Danielsson blev den nybildade församlingens föreståndare.

Bara någon månad senare inbjöd församlingen runt 15 Lapplandsevangelister till Husbondliden igen, den här gången för en hel veckas bibelstudier. Därmed hade Lapplandsveckan sett dagens ljus, även om själva namnet tillkom senare.

Läs mer | Fråga: Vilket är ditt finaste minne från Lappis?

 

I Lapplandsveckan arkiv kan man läsa hur en av veckans pionjärer, evangelisten Hjalmar Ax, har återgivit stämningen i Lapplandsveckans begynnelse: ”Den var redan från början präglad av djup och innerlig syskonkärlek, och det behövdes, ty ett sådant predikantmöte är ju också rannsakans tid, då man måste försöka uppmärksamma varandra på fel och missgrepp, som ej anstår en ordets förkunnare. Det gällde att leva nära Gud och hålla den nya väckelsen ren från vad sin hörde denna världen till”.

Växte efter andra världskriget

Med åren kom Lapplandsveckan att breddas och inte längre bara riktas till evangelister. Efter andra världskrigets slut, när ransoneringarna hade upphört, började veckan växa rejält. Sven-Olof Dahlgren, som alltså detaljstuderat konferensens historia, växte själv upp i Rusksele, ett par mil norr om Husbondliden. Han har egna barndomsminnen från Lapplandsveckans expandering i slutet av 1940-talet.

– Det kom bud från Husbondliden till vårt hem och sa att det behöves halm som konferensbesökarna skulle fylla upp sina madrasser med. Då kom pappa och sa till oss pojkar att hjälpa till att lasta halm. Då var jag inte mer än åtta, nio år.

Läs mer | Lappis ökar satsning på integrationen

 

Förvalta historien

Veckan, som numera kallas Lappis, har som bekant fortsatt att utvecklas, både i programmet och i uttrycksformerna. Jörgen Fahlstedt är ordförande i föreningen Lapplandsveckan som varje år planerar och arrangerar konferensen. Han menar att det är viktigt att förvalta historien, utan att ägna sig åt nostalgiska drömmar om fornstora dagar.

– Vi vill bära med oss konferensens själ – det genuina bibelfokuset – samtidigt som vi förstår att Gud verkar genom olika uttrycksformer i olika tider. Vi vill inte fästa oss vid en gammal form för formens skull, säger Jörgen Fahlstedt, som till vardags är föreståndare i Pingstkyrkan Lycksele.

Hur ser framtidens Lapplandsvecka ut?

– Veckan är ett redskap för pingstförsamlingarna i Norrland, så det beror på de behov som vi upplever som församlingsrörelse i framtiden. Så länge vi upplever att den här mötesplatsen behövs vill vi förvalta veckan vidare. Vi har inte lagt någon plan för de kommande 20 åren, men det stora antalet unga deltagare ger hopp om framtiden, om vi förvaltar veckan på rätt sätt.

Hundraårskalas i morgon

Konferensens hundra år uppmärksammas under hela veckan genom en historisk utställning, där besökarna kan titta på gamla tidningsurklipp och även lyssna på den predikan som hölls i det stora mötestältet i samband med fyrtioårsjubileet.

I morgon, torsdag, blir det hundraårskalas med hoppborgar, popcorn och glass på eftermiddagen och jubileumsmöte i stora tältet på kvällen. Efter kvällsmötet gästas konferensen av ingen mindre än Carola, som just nu befinner sig på Sverigeturné och ger en av sina konserter på Lappis.

– Konserten blir en del del av festen, samtidigt som den skapar en mötesplats för människor som kanske inte normalt besöker Lapplandsveckan, säger Jörgen Fahlstedt.

Läs fler artiklar om Lapplandsveckan

Alla tidigare artiklar

Fakta: Lapplandsveckan

När: 30 juni– 7 juli.

Var: Husbondliden, strax norr om Lycksele.

Tema: ”Andens folk – smaka och se att Gud är god”.

Arrangör: Föreningen Lapplandsveckan.

Talare: Bland andra Pelle Hörnmark, Maria Gustin Bergström, Daniel Alm, Lena Pommer, Ulrica Stigberg, Mattias Sennehed, Maria Flodin, David Willgren med flera.

Musik: Carola, Maria Gustin Bergström, Samuel Hector, Urban Ringbäck, Team Linder och andra lovsångsteam.

Hagia Sofia blir moské