21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Pierre Kjellin: "Många kyrkopolitiker är inte troende"

Berättar i en intervju med Dagen varför han, och många med honom, ställer upp i kyrkovalet ändå.

Måsta man vara kristen för att vara med och bestämma i en kyrka? När Pierre Kjellin gav sig in i debatten, via en debattartikel i Kyrkans Tidning, var han i alla fall tydlig med var han står. Han är döpt och konfirmerad i Svenska kyrkan, men ser inte sig själv som kristen.

Han menar att han är långtifrån ensam.

– Det är ingen hemlighet att många av de som är folkvalda i kyrkan inte är kristna, säger han till Dagen.

– Naturligtvis har jag inte något vetenskapligt belägg för det, men jag har i alla fall träffat på ett antal kyrkopolitiker som inte är troende. Så det finns fler än jag.

Pierre Kjellin säger att han utgår ifrån att de som är förtroendevalda i kyrkan återspeglar väljarna, och att eftersom majoriteten av Svenska kyrkans medlemmar inte är troende, så är det även naturligt att det återspeglas bland de förtroendevalda.

Han har i dagsläget inget uppdrag inom kyrkan, men ställer upp i kyrkovalet på lokal nivå för Socialdemokraterna.

Läs också: Kyrkopolitiker Pierre Kjellin erkänner att han inte är kristen

Om du inte är kristen, varför vill du vara med och bestämma i en kyrka?

– För att vara ärlig, jag blev tillfrågad, och jag tror det är så i många partier, det tjatas på att man ska ställa upp. Men jag har idéer, jag tror att jag kan göra nytta. Men det är en berättigad fråga, kyrkan är ett kristet samfund. Men samtidigt är en förkrossande majoritet av medlemmarna inte kristna, så jag är nog representativ. Samtidigt ställer jag upp på mitt partis program.

Ingen frågade om tro

Pierre Kjellin säger att i partiet var det ingen som frågade om han själv var troende innan han kandiderade.

– Det var inte intressant. Och det gäller säkert i de andra partierna också.

Tror du inte att de som är troende i kyrkan blir provocerade?

– Det kan de säkert bli, men de medlemmarna är i minoritet. Och som sagt, bland förtroendevalda är det mer än jag som inte är troende.

Efter Pierre Kjellins debattartikel i Kyrkans tidning har han fått viss kritik från sitt eget parti. Men det är inte på grund av att han inte är kristen. Kritiken handlar om att han på sikt vill att Socialdemokraterna drar sig ur kyrkopolitiken och så sätt är han illojal mot sitt parti.

– Det var en liten testballong, säger han själv om varför han lyfte frågan i debattartikeln.

Läs också: Starka Dagenreaktioner efter Pierre Kjellins debattartikel

Tror att få vägrar träda fram

Han tror att fler i partiet håller med, men få vågar träda fram.

– Så jag tog risken, genom att på så sätt uppröra en och annan i partiet. Men man måste få avvika från partilinjen i någon mån. Min poäng är att på sikt borde representationen i kyrkan kanaliseras på annat sätt än via politiska partier. Men det är på sikt, eftersom jag själv kandiderar.

"Kyrkan bör ligga lågt i teologiska frågor"

Nu vill han driva på för att kyrkan ska vara mindre ideologisk, och även ligga lågt i teologiska frågor som äktenskapssyn och kvinnliga präster.

– Vill man ha kvar sex miljoner medlemmar kan man inte vara en sossekyrka eller en moderat kyrka.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar