Prästen Jan-Åke Karlsson gav RFSL öknamn – får nu lämna tjänst

Prästen Jan-Åke Karlsson kallade RFSL för ”Riksförbundet för sexuell lössläppthet”.
Nu har han fått lämna sin tjänst i Lysekils kommun.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

63-årige Jan-Åke Karlsson har gjort sig känd i medierna som en kvinnoprästmotståndare. Han är också öppen med att han inte viger samkönade par.

I våras skrev han en insändare i Bohusläningen där han propagerade för att präster även i fortsättningen ska kunna avstå från att viga homosexuella. Han påpekade samtidigt att ordet ”pride” kan översättas med ”högmod”. Han gav också RFSL uttolkningen ”Riksförbundet för sexuell lössläppthet”.

Hans insändare spreds snabbt, och biskopen i Göteborg kallade hans ordval ”dåligt omdöme”.

(RFSL står för ” Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter”.)

Får lämna sin tjänst för 640 000 kr

Nu har Jan-Åke Karlsson fått lämna sin tjänst. För att sluta får han 16 månadslöner, totalt 640 000 kronor. Han hade annars planerat att vara i tjänst ett par år till.

– Den här artikeln var droppen som fick bägaren att rinna över. Det är en kontroversiell präst som är väldigt profilerad både när det gäller kvinnoprästmotstånd och sexualetik, säger Torbjörn Edebol, kyrkoherde och kontraktsprost i norra Bohuslän.

Han tillägger med eftertryck att det råder åsiktsfrihet inom Svenska kyrkan. Att präster har rätt att ha den traditionella äktenskapsuppfattningen. Det är dessutom en syn som Edebol själv delar.

"Har gått för långt"

– Men man har inte rätt att kränka någon. Man måste tala varsamt om den mänskliga sexualiteten. I Jan-Åkes utspel tycker vi att han har gått för långt.

På vilket sätt?

– Han har uttryckt sig raljant om en organisation som för en stor grupp människor betyder mycket. Som präst är man skyldig att uppträda med respekt.

Han påpekar samtidigt att överenskommelsen med Jan-Åke Karlsson om 16 månads-löner inte ska ses som att han blir utköpt eller får sparken.

Avkragas inte

Han blir heller inte avkragad, utan är fortfarande präst – nu utan arbetsgivare.

– Detta har skett i en ömsesidig, respektfull överenskommelse. Men när man går ut så hårt som han gjorde försvåras möjligheterna att tjänstgöra som präst. På alla plan. Det har varit en bidragande faktor.

"Många som sörjer - kommer sakna honom"

De senaste veckorna har varit tunga för hela pastoratet, berättar Torbjörn Edebol.

– Det här är stor sorg för oss och det är många som sörjer. Jan-Åke Karlsson är en tydlig Jesusförkunnare. Vi kommer sakna det klara evangelium som ljudit från hans predikostol.

– Men man kan inte på ett raljant sätt uttala sig om andra hur som helst utan att inse att det får konsekvenser.

"Kyrkan tvingas ta ställning till helt nya livsstilar"

Han breddar resonemanget till kyrkans plats i samhället.

– Vi lever i ett samhälle där traditionalism möter modernism. De gamla hävdvunna värderingarna ifrågasätts. Detta skär rakt igenom kyrkorna. Vi tvingas ta ställning till helt nya frågor och livsstilar.

– Hur kommer vi då framåt? Om vi är raljanta omöjliggör detta en dialog att komma framåt tillsammans, säger Torbjörn Edebol.

Vill inte kommentera

Själv vill Jan-Åke Karlsson inte kommentera överenskommelsen, eller om han ångrar något i sin debattartikel.

– Jag kanske uttalar mig i framtiden, men inte i nuläget, säger han till Dagen.