901 resultat för Albin Bohlin

Väpnade män förskansade sig på söndagen i ett ortodoxt kloster i norra Kosovo.

Viktigt samtala och dra upp gränser när pentekostalismen sprider sig också i lutherska kyrkor, säger Johannes Zeiler vid Svenska kyrkan.

Ärkebiskop Martin Modéus leder Svenska kyrkans delegation vid Lutherska världsförbundets generalförsamling i Polen.

Jenny Bergh utmanar Pingst FFS att jobba mer med sin manliga ledarkultur: ”Jag tillhörde inte normen, anpassade mig, och tappade till slut mig själv.”

Replik. Den som kritiserar den populärvetenskapliga boken för att slira och dra för långtgående slutsatser bör belägga sin kritik med citat och exempel av Ewert, skriver Rune Imberg.

Statsministerfrun och prästen inger respekt på riktigt genom sitt försvar att visa sin tro i det offentliga rummet, skriver Ella Bohlin.

150 boende evakuerades till Matteus kyrka efter att en häftig brand bröt ut i ett flerfamiljshus i centrala Norrköping.

7,7 procent av alla som genomgick könskorrigering i USA år 2016-2020 var mellan 12 och 18 år, visar en ny studie.

Dagens kulturpanel sammanfattar augusti och blickar framåt mot september.

Steven Crosson: Idén om kön som en social konstruktion har inget med verkligheten att göra.