02 december 2021

En tidning på kristen grund1215 resultat för ”Anders Carlsson”

Om något ska vara värt att dö för, måste det ju stå utom allt tvivel att det är sant, skriver ledningsgruppen för Sema.

Sverige har en fantastisk missionshistoria men frågan är: Vad skriver vi för historia nu, skriver Andres Carlsson.

Vad vi framför allt längtar efter är missionsuppdragets grundförutsättning: Jesus som enda vägen till frälsning, skriver företrädare för sex missionsorganisationer.

Tyvärr har många förkunnare haft en tendens att undvika svåra texter eller också ger de tillrättalagda tolkningar, skriver Leif Carlsson.

"För mig handlade inte 1980-talets konserter om att vinna församlingsmedlemmar, skriver Anders Mossberg.

Med en sådan unik gåva är det förunderligt att vi mest använder den till att lovsjunga. skriver Anders Mossberg.

Den ekumeniska vänskapen och ömsesidiga respekten i det stora uppdraget förenar oss på djupet, skriver Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift.

Klimatfrågan kräver kraftfull handling, skriver Anders Carlsson i en replik på Peter Halldorf och Magnus Malms debattartikel.

Det är glädjande att regeringen i sin budget äntligen har en del förslag som förbättrar för funktionshindrades situation. Men det finns mycket kvar att göra, skriver Anders Axelsson.

Frågan är hur kyrkan ska bemöta en miljörörelse som blivit vårt samhälles sekulära religion, skriver Anders Eriksson i den debatt om Apologias webbinarium som André Casselbrant startat.