3685 resultat för Andreas Hultsten

”Livet är skört och man behöver ta vara på det”, säger Pierre Eriksson.

Dagen har ställt frågan till samtliga 24 ministrar i den nya regeringen om de är med i något trossamfund, och vad det betyder för dem.

Med sorg i hjärtat känner jag hur längtan att samlas till högtidliga gudstjänster vid våra stora helger inte tycks finnas, skriver Ewa Jonsson.

Pastorn och läraren om hur den sjukdom som drabbade henne som elvaåring påverkar hela livet.

Svenska kyrkan ska inte försöka omvända någons sexuella läggning, slog kyrkomötet fast.

Kyrkoledarna argumenterade emot motionen till Svenska kyrkans högsta beslutande organ om att präster som inte viger samkönade par ska kunna avkragas.

Måste alla präster i Svenska kyrkan vara villiga att viga samkönade par? Nu pågår debatten på kyrkomötet.

Klimattoppmötet i Egypten går trögt. Nu går flera kyrkoledare ut och kräver resultat, bland dem Stockholms biskop Andreas Holmberg.

Frida Park: Den som vill ändra på teologin har bevisbördan.

”När man kommer till en gemenskap ansluter man och böjer sig under den församling man går in i”, säger pingstpastorn Dan Salomonsson.