3942 resultat för Andreas Nordlander

Ungdomssatsningen Jesus conference i Örebro i oktober ska "inte bli ett event i mängden".

Det lönar sig inte att göra rätt för sig, säga sanningen och ta ansvar för sina barn, skriver Magnus Helmner och Andreas Holmberg.

Generellt ser vi att tendensen går emot att vilja lösa samhällsproblem med längre straff, kännbara konsekvenser och tuffare tag, skriver Ulrika Ernvik.

Pingstpastor Peter Wessberg: "Som kristna är vi inte kallade att vara rädda", säger han.

"Jag har inte upplevt många fysiska helanden. Men med en dåres envishet fortsätter jag att be."

Stor enkätundersökning bland pastorer, präster och kårledare. ⋅ Så tänker pastorer som vill se ett förbud. ⋅ Många osäkra.

Bayerns regeringschef Markus Söder: Era bekymmer är våra bekymmer.

Fick höra predikan om Kain och Abel.

Ska ledare i tjänst tacka för sig klockan åtta på kvällen och låta volontärer sköta resten? undrar Andreas Joakimson angående EU-direktivet om 11 timmars dygnsvila.

Efter koranbränningarna i Sverige: “Det är bra med yttrandefrihet, men ni måste tänka på andra också, på hur det här påverkar oss”.