79 resultat för Berth Löndahl

De partier som finns i både kyrka och stat måste antingen vara tydliga om sin kristna profil även i riksdagen eller tala med kluven tunga i kyrkan, skriver Berth Löndahl.

103 motioner till kyrkomötet har kommit in detta år. Dagen dyker ner i några av dem.

"Boken är skriven i solidaritet med människor på flykt och i nystart".

Slutreplik. Idén att Svenska kyrkan ska utreda om apartheid tillämpas i och av Israel är en politiskt motiverad opinionsbildning vars ärende är att befläcka nationen Israel, skriver Patrik Pettersson.

Mot vilka andra stater än Israel har Hammar och Tisell lagt fram förslag om granskning av folkrätt och apartheid?

Kyrkan kan ta miste, men det är trots detta en del av kyrkans uppdrag att ta ställning i etiska frågor.

Dagens Jacob Zetterman rapporterar från kyrkomötet i Uppsala: "Antje Jackelén försvarade samarbetet med Islamic relief, men Svenska kyrkan fick i stället oväntad besk kritik från judiskt håll."

Hör de politiska partierna hemma i kyrkan? Se den andra debatten i Dagens och TBN:s debattserie inför kyrkovalet.

Efter att ha följt debatten blir det allt tydligare för mig att vi står vid ett vägskäl, skriver Emma Hedlundh, Posk.