1142 resultat för Camilla Rinaldo Miller

80-årsjubilaren Börje Erdtman: ”Lägger vi ner verksamma metoder, är vi nöjda med den kriminalitet vi har.”

Daniel Hailemariam liv började tungt som föräldralös, idag har han ett eget företag och är pastor.

När han inte finner svaren själv tar han gärna hjälp av författaren Tolkien. "Andra världar ger mig perspektiv på världen jag lever i."

75-årsjubilaren Jörgen Rutegårds kunskaper har kommit väl till pass i hans insatser i afrikanska länder.

Nu går de två regeringspartierna Moderaterna och Liberalerna vidare med frågan i riksdagen – utan KD.

"Där det finns pengar finns det dessvärre ofta mer droger och alkohol", säger kyrkoherden Sven Milltoft.

Anders Jonåker är församlingsutvecklare i Equmeniakyrkan: Utan sekulariseringen skulle vi inte ha några frikyrkor.

Marianne Boo var en av de första kvinnorna att bli pastor i pingst. Nu fyller hon 85 och tänker tillbaka på hur allting började.

Martin Modéus kritisk till hur media hanterat koranbränningar där han menar att man på ett onödigt sätt lyft fram hatiska budskap.

Polisen har hittat en man i 70-årsåldern som misstänks ligga bakom breven till frikyrkliga kvinnor. Lena och Camilla känner upprättelse – och tacksamhet för polisens arbete.