16 oktober 2021

En tidning på kristen grund116 resultat för ”Emma Hedlundh”

Efter att ha följt debatten blir det allt tydligare för mig att vi står vid ett vägskäl, skriver Emma Hedlundh, Posk.

För att öppenheten ska vara värd namnet måste man tåla att det finns olika uppfattningar, skriver Emma Hedlundh.

Är det vi kristna som har svårt att beröras, och därför söker oss till mer uppseendeväckande berättelser? skriver Emma Audas.

Att ständigt framhålla sina egna preferenser gentemot andra kristna leder till splittring, skriver Emma Audas.

Men också annat har upprättats och fått växa på den här platsen som jag ofta återvänt till, skriver Emma Audas.

Det finns ingen ort som är mer hemma för mig än någon annan. Är jag rotlös då, skriver Emma Audas.

Varför lockar berättelser om att den som ska visa vägen själv är vilsen? skriver Emma Audas.

Emma Audas återvänder till "Vägmärken" av Dag Hammarskjöld

Tystnad - eller att säga ifrån, det är frågan, skriver Emma Audas.

Det är kanske den viktigaste uppgiften om kyrkornas ungdomsverksamhet vill forma lärjungar, skriver Emma Audas.