347 resultat för Jennifer Lantz Herstek

”Det gick inte att komma åt vår webbplats”, säger kampanjledaren Susanna Olivin på Act Svenska kyrkan

Svenska alliansmissionens Vintermöte i Jönköping gav ny inspiration till pastorer och ungdomsledare.

”Vi vill söka riktningen framåt för vårt samfund”, säger Jonas Melin, pionjär- och utvecklingskonsulent.

Dagens kulturpanel sammanfattar november och ser fram emot december.

Den konstanta jakten på omedelbar belöning kan ha negativa konsekvenser för förmågan att hantera motgångar och att bygga en stark och hållbar karaktär, skriver Jennifer Jansson.

I stället för att göra lärjungar av våra unga har vi underhållit dem med tuggummilekar och filmkvällar, skriver Ray Baker.

Prästen vågar inte prata om Jesus. All tid ägnas åt lek. För mig finns det något klibbigt och kränkande i detta, skriver Jennifer Lantz Herstek.

Sport for Life-grundaren Paul Kobylarz besökte hockeyungdomar i Skillingaryd.

“Jag tror på Gud och ber om sanningen,” säger Ángeles Béjar.

Replik. Per Ewert finner att S medvetna strävan har haft en avgörande inverkan för att påverka Sverige i sekulär riktning, skriver Anders Eriksson.