1730 resultat för Sofia Springare

Nätverket Jesus för barnen: Vi önskar att alla är med i bön för det allvarliga läget i vårt land.

BIBELLÄSNING. Vi är inte fria att tolka bibelordet efter de trender som för tillfället råder, skriver Bertil Swärd.

I Sverige lever vi alltmer i skilda världar, med ökad segregation och minskade samhällsgemenskaper. Det menar Socialdemokraterna i en ny analys som dock inte nämner trossamfunden. "Okunnigt och upprörande".

Uppmärksammad bönesamling på torsdagkvällen • Pressades om Israel •"Det är svårare att hata någon som jag har bett för", säger ärkebiskop Martin Modéus.

BIBELLÄSNING. Som präst axlar man ett heligt ansvar att proklamera vad Guds Ande uppenbarat om Guds väsen och frälsningens gåva, skriver Hans Sundberg i en replik.

Popmusikern blev psalmförfattare. Nu släpper singer-songwritern Tommie Sewon sitt tionde album som innehåller fjorton psalmer.

BIBELLÄSNING. Inte heller bibelberättelserna är statiska – de kommer tolkas olika i olika tider av olika människor, skriver kyrkoherden Hillevi Uddenfeldt.

Ska det vara olagligt att försöka få någon att ändra sin homosexuella läggning? Både Sveriges kristna råd och Svenska kyrkan är eniga.

Sofia Ödman har läst "Jag pratar med Gud” av Carolina Klintefelt.

Bjuder in till nationell gudstjänst för fred den 23 november i Uppsala domkyrka.