858 resultat för Sofie Hedman

Ann-Sofie Nyström är missionär och talar vid EFK:s medarbetarkonferens.

Många funderingar och konkreta frågor på seminarium om församlingarnas säkerhet.

Välkänd pastor startade diskussion - ifrågasatte församlingsmedlemmars kaffedrickande under gudstjänsten.

Seminarium om Kyrka och säkerhet 20 oktober 2023. En dag för dig som arbetar med eller ansvarar för din kyrkas säkerhet.

Anser att enkät presenterats på ett missvisande sätt. ”Handlar inte bara om Koranen, vi vill förbjuda brännandet av alla heliga texter oavsett religion”, säger en talesperson.

Program för seminariet 20 oktober kl 9.00–15.30

Företrädare för 30 av 31 svenska moskéer svarar ja på frågan om både koranbränning och skändning av andra religiösa symboler ska förbjudas. Experter är dock tveksamma till hur representativ undersökningen är.

Slutreplik. Det är lätt att tala om en exklusiv och tydlig mansroll så länge man avstår från att tydligt definiera vad den skulle innebära, skriver Claes Eriksson.

Ovanlig konfliktlinje mellan de politiska vännerna Christian Carlsson (KD) och Ann-Sofie Thuresson (M) i Almedalen.

(G) som i Gud, Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen bjuder in till sex intressanta seminarier. Se sändningarna från Almedalen här.