10000 resultat för TT

Riskerar samtidigt nytt straff i kommande rättegång.

Regionen har tidigare signalerat samma sak till sina anställda.

”Det var som en käftsmäll att se det här.”

Att spela ett så högt spel med en sårbar medarbetare är ett hårresande risktagande, skriver Nina Ripe.

Dagen har varit i kontakt med kristna i Nagorno-Karabach, som fruktar för sina liv. - Hjälp oss, säger kristna Nanar.

Regeringen föreslår att SST ska bort. • Isak Reichel, myndighetschef: "De signaler jag får från regeringen är att det inte finns planer på en annan inriktning av politiken."

Eva Magnusson är död. Kerstin Gårsjö och Paula Gårsjö har skrivit detta minnesord om henne.

Gösta Åström är död. Familjen står bakom detta minnesord om honom.

Jakob Forssmed (KD): "Om inte människor känner sig trygga när de firar gudstjänster så är religionsfriheten bara på pappret".

Ett mycket allvarligt läge. Ett kraftfullt dråpslag. Studieförbunden Bilda och Sensus oroade då regeringen gör kraftiga neddrag på studieförbundens anslag.