09 december 2021

En tidning på kristen grund558 resultat för ”Ulrika Ernvik, socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapiinriktning”

I stället för en obligatorisk förskola, skapa en trygg förskola. Och stärk föräldrarna i deras roll, skriver Ulrika Ernvik.

Vi berövar ungdomar möjligheten att luta sig mot kristen musik genom att vi begränsat repertoaren så hårt, skriver Ulrika Geinäs Andersson.

Gustaf Hector är död. Denna minnestext är skriven av syskonen Gunhild och Lennart.

Ingen ska tvingas förkasta respekten för det mänskliga livet för att kunna arbeta som barnmorska, skriver Johanna Byman, Cecilia K Björfjell och Brita Storlund.

Den orättfärdiga manliga dominansen är en konsekvens av syndafallet, skriver Olof Edsinger.

Vi behöver söka en livsstil där vi lägger ner de mänskliga vapnen och på nytt börjar gestalta Kristus mitt i denna värld, skriver Bo Nyberg.

Att blunda för hederskulturen får den inte att försvinna, skriver Erik Lundström.

Att samlingar för våra yngsta upphör under pandemin är ett problem ur större demokratiska perspektiv, skiver Nicklas Sundberg.

Det behövs en positiv motkraft som står upp för insikten om människans ofullkomlighet, skriver Natanael Kvidal.

Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss, skriver Hans Lindholm.