Skånsk präst menar att handboken blir en plocklåda

Dan Sarkar, präst i Broby-Emmislövs församling i Skåne, kallade nyligen kyrkohandboksförslaget för en ”hittepåreligion”. – Förslaget kompletterar inte bara de bibliska uttrycken, det ger plats för att hitta på en helt annan tro, säger han till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Att företrädare för handboks­kommittén har mött positiva reaktioner förvånar honom inte.

– Det finns många positiva saker med handboksförslaget. Det är dessutom uppbyggt så att alla ska kunna plocka ihop de delar de gillar och skippa resten.

”Alla är nöjda”

– Problemet med en sådan plocklåda blir att den ena församlingen plockar bort allt som inte är klassisk kristen tro, medan den andra plockar bort allt som är det. Alla är nöjda, utom den tillfällige gudstjänstdeltagaren som faktiskt inte har en aning om vad just den här församlingen står för.

Det var i en debattartikel i Kyrkans tidning som Dan Sarkar nyligen skrev att det nya kyrkohandboksförslaget är bättre än det förra, och på några punkter också bättre än nu gällande handbok. Men han hävdade ändå att förslaget borde diskvalificeras från att landa på kyrkomötets bord.

Bland annat kritiserade han kyrkohandboksförslaget för beskrivningen av Gud som ”du är här i allt som är”. Dan Sarkar, som också sitter i kyrkomötet för Frimodig kyrka, menar att formuleringen är en panteistisk lärosats där Gud och universum likställs.

Ekumenisk psalm

Boel Hössjer Sundman (se artikel bredvid) menar å sin sida att uttrycket kan jämföras med en av de ekumeniska psalmerna, ”Guds kärlek är som stranden och som gräset”. Hon betonar att Gud inte blir ”det här bordet” genom att tala om att Gud är i hela skapelsen.

Uttalandet om att kyrko­besökarna ska känna igen sig tack vare den ekumeniska rytmen tycker Dan Sarkar inte är ett hållbart argument.

– Det är ett för ytligt sätt att se på gudstjänsten. Den kristne som flyr från Mellanöstern på grund av att han eller hon bekänner att Jesus är Herre ska inte behöva riskera att komma till en gudstjänst där man inte vill kalla Jesus för Herre.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar