Socialdemokraterna beslutar att vara kvar i kyrkovalet

Motionerna om att dra sig tillbaka röstades ned på S-kongressen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den lilla protestyttringen tystnade snabbt. Socialdemokraterna kommer att fortsätta att ställa upp i kyrkoval, och dörren stängdes också för de socialdemokrater som vill ställa upp för en annan nomineringsgrupp i Svenska kyrkan.

Linda Johansson från Enköping var en av dem som motionerat att S borde lämna kyrkovalet, och var också uppe och pläderade för sin sak inne på kongressen i Göteborg.

– Det blev ingen större debatt, men efteråt var det många som kom fram och sa att det är bra att vi kämpar på. Många håller egentligen med, men det här är inte någon större stridsfråga, säger Linda Johansson till Dagen.

Är du besviken?

– Jag är besviken att de inte tar frågan på större allvar.

Inför varje S-kongress brukar det komma in motioner om att lämna kyrkovalet, och Linda Johansson säger att så lär det förbli, för hon kommer inte att ge upp.

– Vi får fortsätta att harva på.

Är själv kyrkopolitiker

Linda Johansson berättar att hon själv är aktiv i Svenska kyrkan, även i kyrkopolitiken. Men i Enköping där hon bor har Socialdemokraterna valt att lägga ned verksamheten. Istället har de startat en annan nomineringsgrupp, En kyrka för alla, där de som tidigare ställde upp för S numera samsas med kyrkligt aktiva utan partibetäckning.

– Vi bedriver inte sosse-politik, även om våra värderingar finns med, säger Linda Johansson.

Hon berättar att hon vågar ställa upp på denna lista efter samtal med partiföreträdare. Enligt Socialdemokraternas stadgar får man inte ställa upp för andra grupper i kyrkopolitiken.

– Men eftersom S inte längre ställer upp i Enköping konkurrerade jag inte med någon S-lista, så det gick bra, säger Linda Johansson.

Kongressen tog också ställning till motioner som kommit in att ändra på det här, och svaret blev att partiet kan komma att se över sina stadgar.

– Man har en stadgekommitté, och de ska arbeta med frågan inför kommande partikongresser, säger Linda Johansson.

Läs fler artiklar om Socialdemokraterna

Alla tidigare artiklar