Socialdemokraterna beslutar: Bort med bön och religiösa inslag i skolan

Göteborg. Socialdemokraterna har nu beslutat att skolan ska bli fri från religiös påverkan. – Det handlar om att värna elevernas religionsfrihet, säger civilminister Ardalan Shekarabi till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Friskolor, och speciellt konfessionella sådana, var inte populära när de socialdemokratiska ombuden på partikongressen i Göteborg debatterade nya riktlinjer för skolan. Därför beslutade kongressen att arbeta för en skola som är fri från både vinstjakt och religiös påverkan.

– Vi ska vara ärliga, om segregation och kommersialism får fortsätta härja kommer det viktigaste skolvalet vara vilka föräldrar du väljer, sa civilminister Ardalan Shekarabi i sitt tal till kongressen.

Inför tisdagens beslut har frågan om religion i skolan varit mycket omdebatterad, och partiledningens ursprungliga förslag till riktlinjer har omarbetats. Den skrivning som antogs nu riktade sig tydligare mot konfessionella friskolor än tidigare förslag.

"En seger för barn"

Flera ombud stödde denna skärpning.

– Det är en seger för de barn och ungdomar som kan få ett andningshål i en annars kvävande tillvaro, sa Daniel Färm från Stockholm.

Hotades med skärseldar

Viktor Zackrisson från Dalarna berättade om hur han under sin skoltid mött företrädare från en frikyrka som hotat honom med skärselden.

– Det här är det som händer när vi släpper in religiösa inslag under skoldagen. Det är oacceptabelt. Konfessionella friskolor är en styggelse och en skam för det svenska skolsystemet! sa han.

"Finns redan krav om frihet från religion"

Civilminister Ardalan Shekarabi var efteråt nöjd med kongressens beslut. Han menade att partiet nu kan arbeta för att hårdare kontrollera de konfessionella friskolorna.

– Det finns redan krav att det inte ska vara religiösa inslag i undervisningen, men följs det av alla? Det görs det ju inte, vi har sett att det finns brister. Och där handlar det om att säkerställa tillsynen. Där har vi bevisligen inte gjort det tillräckligt bra, sa han till Dagen.

Finns det några studier ni kan hänvisa till om att elever på religiösa friskolor mår sämre eller presterar sämre?

– Nej, det är heller inte vårt budskap, att religiösa friskolor är sämre eller att vi ska förbjuda religiösa friskolor. Den utgångspunkt vi har är att skolverksamhet som är offentligt finansierad ska stå fri från konfessionella inslag. Det handlar om att säkerställa att eleverna har rätt till religionsfrihet.

Men en del kanske tolkar beslutet som att ni vill få bort religiösa friskolor?

– Det blir en fråga för de religiösa friskolorna. Det finns många religiösa friskolor som inte hamnat i debatten. Men att det förekommer religiösa inslag som anordnas av huvudmannen, som bön, det menar vi inte ska förekomma.

Stor frimodighet

Ulf Bjereld, som är ordförande i Tro och solidaritet, tror inte att beslutet i praktiken kommer att få så stor betydelse.

– Skulle jag vara ledare för konfessionell skola skulle jag se det an med stor frimodighet. Man kan fortsätta bedriva sin skolverksamhet, men om man önskar konfessionell verksamhet får det arrangeras av eleverna, sa han till Dagen.

Han tror dock att Skolverket kommer att få svårt att dra gränser kring vad som egentligen är religiösa inslag och vad som inte är det.

– Ska man få tända ljus på första advent? Får man ha luciatåg? Jag tror att Skolinspektionen får utveckla vad man får och inte får.

”Symbolpolitik är sällan bra”

Ulf Bjereld beklagade att frågan om konfessionella friskolor fått en sådan laddning.

– Symbolpolitik är sällan bra. Det riskerar att gå ut över elever som går på välfungerande och högkvalitativa skolor, men som nu hamnar i skottgluggen. Och de som tror att konfessionella friskolor är en grundval för att vi har segregation i Sverige, de låter sig luras. Segregationen ligger betydligt djupare än så.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar

Läs fler artiklar om Socialdemokraterna

Alla tidigare artiklar

Fakta:

S-beslut om religion i skolan

Den social­demokratiska partikongressen beslutade om följande riktlinjer för religiösa inslag i skolan:

En skola fri från vinstjakt och religiös påverkan. Svensk skola ska vara en plats för öppenhet, demokrati och kunskap.

Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning. Varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid.

Debatt