Svenska kyrkans nya sociala medier-strategi får kritik

I en debattartikel frågar Grahl om kyrkostyrelsen vill förbjuda ironi - och menar att udden är riktad mot bloggaren Dag Sandahl i vad Grahl kallar "lex Sandahl". – Om de har synpunkter på vad jag skriver kan de skriva direkt i kommentarsfältet, kommenterar Dag Sandahl själv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Debattartikeln publicerades i fredags i Kyrkans tidning. Där skriver Thomas Grahl att den nya policyn - som man ska rösta om på tisdag - begränsar förtroendevaldas yttrandefrihet i Svenska kyrkan.

"Där sägs att policyn blir bindande för förtroendevalda på nationell nivå i kyrkan. Där sägs vidare att de sålunda bundna förtroendevalda i sina inlägg på sociala medieplattformar ska använda ett vårdat språk och undvika svordomar och annan jargong ´som kan väcka anstöt´; att de aldrig ska använda en nedlåtande ton mot andra; att de ska undvika ironi, samt att de bör tänka på att inte ´förminska eller förlöjliga´ någons upplevelse", skriver Grahl.

Vad det i själva verket handlar om, menar Grahl, är "en lex Sandahl, till synes föranledd av att en krets på kyrkans nationella nivå tröttnat på att ersättaren i kyrkostyrelsen Dag Sandahl återkommande gör narr av dem på sin blogg".

"Nu ska ironikern kväsas och - som en bieffekt - offentligt framförd ironi avstyras", skriver han vidare.

– Jag hade hört av två personer som är väl placerade i kyrkolivet att de är ute efter mig. Jag tog det inte på så stort allvar. Och jag visste inte om att Thomas Grahl skulle skriva debattartikeln, säger Dag Sandahl.

Sandahl säger att han själv inte fått några påstötningar angående sin blogg från kyrkostyrelsen.

– Nej. Eftersom de inte läser den är det inga problem. De tycker ju inte att jag är rumsren. Men om de har synpunkter på vad jag skriver, kan de ju kommentera direkt i kommentarsfältet. Det skulle höja intresset för bloggen.

Själv beskriver han sin blogg som "pigg, käck och munter".

– Och det ska den fortsätta vara. En fråga som jag vill ställa till kyrkostyrelsen är vad de ska göra om någon inte följer bestämmelserna?

Thomas Grahl påpekar i sin debattartikel att han själv inte alltid delar Sandahls åsikter, men att yttrandefriheten är en grundlagsfäst medborgerlig rätt som "antingen är på eller av".

Kyrkostyrelsen svarar genom kyrkostyrelsens förste vice ordförande Wanja Lundby-Wedin i Kyrkans tidning att man vill "bejaka förtroendevaldas möjligheter att aktivt ta del av nätverk i social medier", men att dessa möjligheter också "rymmer en sårbarhet". Man pekar på att saker kan feltolkas om de rycks ur sitt sammanhang och att ogenomtänkta uttalanden kan nå en stor publik.

Förslaget till policy bygger, skriver Lundby-Wedin, på en policy som Svenska kyrkan tidigare tagit fram, och den har som syfte att "ge råd och stöd" till en reflektion över den utmaning det innebär att vara officiell representant för kyrkan.

På Twitter har artiklarna kommenterats flitigt under helgen. "Hur tänkte man här?" undrar Martin Tunström, politisk chefredaktör på moderata Barometern, Kalmar. "Ska Svenska kyrkan få en lex Sandahl?" undrar prästen Yngve Kalin. "Ledningen i Svenska kyrkan med Wanja Lundby-Wedin i spetsen försöker strypa yttrandefriheten", skriver prästen och författaren Annika Borg.

På tisdag kommer policyn upp på kyrkostyrelsens bord. Där är Dag Sandahl ersättare. Kommer han att vara tyst när policyn diskuteras?

– Nej. Alldeles tyst kan jag inte vara. Det handlar inte bara om mig, säger han.