Dagen i Israel

Tidningen Dagens webb-tv-satsning Dagen i Israel. Chedfredaktören Felicia Ferreira och skådespelaren Rasmus Troedsson besöker Israel och ger en inblick i människors vardagsliv, techindustrin – och de heliga platserna.