Eva Nordung Byström

Eva Nordung Byström är biskop i Härnösands stift. Under 2020-2021 försökte stiftsstyrelsen att avsätta henne, vilket stoppades av Överklagandenämnden i Svenska kyrkan.