Martin Lönnebo

Martin Lönnebo (1930-2023) var biskop i Linköpings stift 1980–1995 och upphovsman till Frälsarkransen. Läs Dagens artiklar om honom här.