NPF - neuropsykiatriska funktionsvariationer

NPF är ett samlingsnamn för neuropsykiatriska funktionsvariationer där de vanligaste diagnoserna är adhd, autism, Tourettes syndrom och språkstörningar.