Präst

En präst är en person med speciell auktoritet att utföra religiösa ceremonier. Benämningen förekommer inom många olika religioner även om arbetsuppgifterna skiftar.