Prästyrket

Dagens artiklar om präster, personer som fått speciell auktoritet att utföra religiösa ceremonier. Benämningen förekommer inom många olika religioner även om arbetsuppgifterna skiftar.